Terapi & rådgivning

TERAPI & RÅDGIVNING

Samtaleterapi giver dig/jer en mulighed for at få et overblik over og udvikle en ny forståelse af din situation sammen med en udenforstående og professionel samtalepartner. Du kan få den tid og det rum, som det kræver at tænke over, hvad der er vigtigt for dig, og hvad der fjerner dig fra det liv du gerne vil leve.

 

Vores værdier og metoder

De, der søger terapi, gør det ikke uden omkostninger. Dels er der et økonomisk aspekt. Dels er det ofte forbundet med ubehag eller ligefrem smerte at være der, hvor man har erkendt, at der er noget, som går én så meget på, at man må gøre noget – også selvom man ikke kan sætte fingeren på lige præcis hvad. For nogle af dem vi taler med, er det endda første gang de tager kampen op og fortæller om de vanskeligheder, som de er oppe imod.

 

Derfor er det vigtigt for os, at terapien opleves hjælpsomt af de mennesker vi taler med. Vi tilpasser vores tilgange og metoder således, at de synes virksomme og opleves meningsfulde for dem vi taler med. Vores udgangspunkt er, at terapien skal opleves hjælpsom af de mennesker, der søger vores hjælp, og metoderne kommer derfor i anden række. De teorier vi arbejder ud fra, er overvejende rmentaliseringsbaserede, men også narrative og systemiske, ligesom vi kan inddrage elementer fra mindfulness og visualiseringsteknikker.

 

Fokus og effekt

I samtalerne vil vi løbende evaluere forløbet for at sikre at terapien har den ønskede effekt for dig.

I terapi kan det ofte være relevant sammen at formulere et konkret og realistisk fokus som der arbejdes med. Vi ser det som afgørende for terapiens effekt, at vi har en fælles forståelse af hvad vi skal sammen og hvilke mål vi skal hjælpe.

 

Vi tilbyder

Vi har begge 5årige specialistuddannelser i psykoterapi som vi har taget efter vi har færdiggjort psykologistudiet på universitetet, på denne baggrund tilbyder vi:

 

 

Temaer

Fælles for dem vi møder er, at de gerne vil leve deres liv på andre måder, end de gør i dag.

 

Det er vores erfaring, at terapi fx kan være gavnlig, hvis du:

  • er i en krise eller har været det
  • har haft en skræmmende oplevelse, som du/I har brug for at få bearbejdet
  • oplever dig overvældet af triste, modløse eller forvirrende tanker
  • har været i nærerelationer der har været skadelige for dig og du har mistet tilliden til dig selv og/eller andre
  • oplever, at stress eller overbelastning har ramt dig virkeligt hårdt
  • oplever, at du kæmper med lavt selvværd og ikke at du har en reel værdi i verden
  • oplever udfordringer i relationen til mennesker som er tæt på dig
  • I har mange og ubehagelige konflikter i jeres familier

 

Varighed

Varigheden af et terapeutisk forløb kan variere alt efter problemstillingen, og hvad du ønsker. Nogle har brug for få samtaler, mens andre har brug for et længere forløb, så længden af et forløb kan variere fra en enkelt samtale til mange samtaler igennem flere år. Langt de fleste mennesker som vi taler med, kommer mellem 5 og 10 gange.

 

Det er vigtigt for os relativt hurtigt i forløbet at evaluere effekten af samtalerne, dette skyldes, at meget forskning peger på, at effekten oftest ses efter bare få samtaler. Er en ønsket udvikling ikke påbegyndt i løbet af de første samtaler, vil vi sammen drøfte, om vi skal gå andre veje eller om der evt. er andre terapeuter eller tilgange, der bedre vil kunne støtte dig.