Mentaliseringsbaseret personlig udviklingsgruppe

 

Mentaliseringsbaseret Personligt Udviklingsarbejde for Psykologer i København

 


Maria og Susanne fra Psykologisk Perspektiv er blevet trænet i det mentaliseringsbaserede Lighthouse Program. Tilgangen var learning by doing og vi blev så begejstrede for og oplevede selv et enormt personligt udbytte igennem processen. Derfor fik vi lyst til at give oplevelsen videre til andre psykologer, som er nysgerrige på egne tilknytningsmønstre. Og dermed opstod ideen til denne personlige udviklingsgruppe. 

 

Indhold

Med udgangspunkt i det mentaliseringsbaserede forældreudviklingsprogram ”Lighthouse Programme” vil du i denne personlige udviklingsgruppe blive inviteret til at gå på opdagelse i dine egne tilknytningsrelationer og -erfaringer og trække tråde til dit psykologvirke og eget forældreskab (hvis du ikke er forælder, så kan der trækkes tråde til andre nære relationer). 

Følelser, værdier, intentioner og andre mentale tilstande i relation til det at være psykolog og forælder vil blive udforsket i trygge og kærlige rammer. Det vil være vores intention at gøre det muligt for deltagerne i løbet af sessionerne at få konkrete erfaringer med at indgå i mentaliserende processer. Formen vil være oplevelsesbaseret og mentalisering vil blive kickstartet med små oplæg og øvelser. Størstedelen af øvelserne vil finde sted i gruppe, ligesom der vil være walk and talk øvelser.

 

Lighthouse programmet

Lighthouse programmet er et klinisk mentaliseringsbaseret forældreprogram, der er udviklet af Gerry Byrne (Oxford Health Services og Anna-Freud-Centre London). Programmet er oprindeligt udviklet til forældre med personlighedsforstyrrelser i risiko for at forvolde deres børn følelsesmæssig og relationel smerte og udfordringer på grund af egne uforløste traumer og tilknytningsissues. Formålet med Lighthouse programmet er at forbedre forældrenes mentalisering og gøre det muligt for forældre at være et fyrtårn og sikkert tilflugtssted for deres børn. Programmet bruger metaforer fra en ”sørejse” i undervisningen af tilknytning og mentalisering. Forældre ses som metaforiske fyrtårne, der guider deres børn til et sikkert tilflugtssted, i uroligt hav og tilskynder til udforskning, når søen er rolig. Kerneinterventionerne er psykoedukation, grupperefleksion, individuel refleksion og øvelser (f.eks. rollespil og selvbevidsthedstræning).

I den personlige udviklingsgruppe vil du møde programmet i en modificeret udgave til professionelle. Vi vil arbejde med at relatere sø-metaforerne til egne erfaringer, følelser og behov og trække tråde til psykologvirket samt eget forældreskab. Du vil også blive inviteret til at udfylde spørgeskemaer inden og efter start, fordi vi med gruppen ønsker at bidrage til en (mere eller mindre) systematisk erfaringsindsamling i forhold til anvendelse af det modificerede Lighthouse program.

Man deler selvfølgelig kun det der føles trygt i gruppen. Invitationen til alle deltagerne i gruppen er, at man er aktivt deltagende og indstillet på at dele (dele af) egne mentale tilstande på en tryg og egenomsorgsfuld måde.

Det er vores erfaring, at ved at deltage i gruppeformatet, får man også kendskab til programmet, med mulighed for også at blive inspireret til selv at bruge ”Lighthouse Programme” i egen praksis.

 

Personligt udviklingsarbejde

40 timer, kan bruges i specialistuddannelser

Der er ikke tale om terapi eller behandling men derimod en personlig udviklingsgruppe, det betyder at vi (Susanne og Maria) er faciliterer og guider igennem processerne, deltagerne er ansvarlig for sine egne processer.

 

Datoer og tider

Vi mødes i alt 10 gange kl. 16.45-20.45 med cirka 2 ugers mellemrum igennem et halvt år

  1. Onsdag den 30. oktober 2024
  2. Onsdag den 13. november 2024
  3. Onsdag den 27. november 2024
  4. Onsdag den 11. december 2024
  5. Onsdag den 8. januar 2025
  6. Tirsdag den 21. januar 2025
  7. Onsdag den 5. februar 2025
  8. Onsdag den 19. februar 2025
  9. Onsdag den 5. marts 2025
  10. Onsdag den 19. marts 2025

 

Adresse

Psykologisk Perspektiv

Skt. Annæ Plads 12, 3. sal

1250 København K

  

Tilmelding

Man kan tilmelde sig forløbet ved at skrive til susanne@psykologiskperspektiv.dk

Oplys gerne faktureringsinformationer v. tilmelding

 

Videooptagelse

Videobaseret supervision er state of art i MBT-uddannelsesforløb. Maria og Susanne vil videooptage sessionerne for at få mulighed for at gense og mentalisere processerne udefra-og-ind og for at få mulighed for at få supervision på det kliniske arbejde – udelukkende med fokus på Maria og Susannes interventioner. Hvis du ikke har lyst til at kunne ses på videooptagelserne, så kan vi sagtens stille kamera op således at dit ansigt ikke er med på optagelserne.   


Spørgsmål

Skriv gerne til susanne@psykologiskperspektiv.dk

 

Tilmeldingsfrist

1. september 2024

 

Pris

15.000 pr deltager for de 40 timer i alt

 

Deltagere

Min. 7 og max. 8 psykologer

Vær opmærksom på at du ikke vil kunne få godkendt timerne til specialistuddannelse hvis, du sideløbende går på Psykologisk Perspektivs specialistuddannelse.

 


Gruppeledere

Susanne Wederkinck Nielsen

Cand.psych.aut. Specialist i klinisk børnepsykologi og psykoterapi med børn

Supervisor i klinisk børnepsykologi


Maria Højer Nannestad

Cand.Psych.Aut. Specialist i psykoterapi med børn og psykoterapi med voksne

Supervisor i psykoterapi