Uddannelse

Vi tilbyder løbende undervisning, foredrag og workshops inden for en lang række psykologiske emner, som vi har både teoretisk og praktisk erfaring med.

Foredragene og undervisningen vil altid være tilpasset det givne behov, og vi bestræber os på, at vores formidling er alsidig og inddrager deltagerne mest muligt, da det er vores erfaring, at det skaber det bedste læringsrum.


Vi arrangerer løbende kurser for psykologer, som kan indgå i deres specialistuddannelse, ligesom vi ofte underviserer andre faggrupper i forskellige sammenhænge. Aktuelt udbyder Maria f.eks. sammen med Lev uden vold gratis kurser omkring støtte og samtaler med voldsramte børn og deres forældre.


Vi forventer at starter en ny 2 ÅRIG SPECIALIST UDDANNELSE I MENTALISERINGSBASERET TERAPI (MBT) I ARBEJDET MED BØRN, UNGE & DERES FAMILIER op til foråret 2023. For at læse mere om uddannelsen ved at klikke her.