Maria Højer Nannestad

Maria Højer Nannestad

Jeg er uddannet Cand.psych. ved Københavns Universitet (2008), Autoriseret ved Socialministeriet (2011), Specialist i Psykoterapi med børn og klinisk psykologi (2014) og i psykoterapi med voksne (2017). Uddannet supervisor i psykoterapi i 2019.

 

Mit speciale er mentaliseringsbaseret terapi med børn, unge og familier.

 

Jeg har en 2årig Specialistuddannelse for psykologer i Narrativ og Systemisk psykoterapi fra DISPUK, ligesom jeg siden starten af mit psykologistudie har specialiseret mig inden for tilknytnings- og mentaliseringsbaserede perspektiver, bl.a. via kurser ved Anna Freud National Centre for Children and Families, London. 

Efteruddannelse har altid fyldt meget i mit arbejdsliv, og jeg har således også uddannelse i fx ”Theraplay” legeterapi, videnskabelig hypnose, eksistentiel psykoterapi og responsbaseret praksis.

 

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening, hvor jeg sidder i styrelsen i Børne- og Familiepsykologisk Selskab. Dertil er jeg forfatter til to "psykologibøger" skrevet til børn. Sammen med Susanne har jeg skrevet bogen: ”Kend dine følelser – og bliv venner med dem, dig selv og andre” som er en praksisorienteret psykologibog til børn i skolealderen og de voksne, der er omkring børnene. Dertil har jeg i 2019 udgivet bogen "Mig og min (særlige) rygsæk" som er en bog med viden, erfaringer og terapeutiske øvelser til voldsramte børn og unge.  Læs evt. mere herom under publikationer.

 

Jeg er 43 år og bor sammen med min mand og vores to børn på henholdsvis 14 og 19 år.

 

Erfaringer

Jeg har arbejdet med rådgivning, samtaleterapi, supervision og undervisning inden for følgende områder: Psykologisk Korttidsrådgivning (Nørrebro Psykologiske Korttidsrådgivning) og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (Halsnæs og Albertslund Kommune), Familiebehandling (Poppelgården, Hvidovre Kommune), samt krise- og traume arbejde med voldsramte familier der bor på Krisecenter (Center for udsatte voksne og familier, Københavns Kommune) samt gruppeterapi med voldsramte kvinder, mænd og børn (NGO'en Lev uden vold). Jeg er ligeledes medstifter af Institut Mod Vold.

På denne baggrund har jeg erfaring med:

 

  • Sorgbearbejdning og traumebehandling (for børn, voksne og hele familier)

 

  • Børn i forskellige følelsesmæssige udfordringer (f.eks. når familieproblemer, angst, vrede, svigtende selvværd, overvældende bekymringer m.v. har fået en dominerende plads i barnets liv)

 

  • Psykologiske undersøgelser (intervenerende og ressourceorienterede børnepsykologiske undersøgelser såvel som voksenpsykologiske undersøgelser primært med henblik på belastningsreaktioner, traumereaktioner og mentaliseringsfærdigheder)

 

  • Voksne i forskellige følelses- og familiemæssige udfordringer (f.eks. Post traumatisk stress Disorder, opgivende og depressive tanker, overvældende skyld og skamfølelser m.v.)

  • Udviklingsunderstøttende samspil i familier (når konflikterne og vredesudbruddene eller andre problemer synes at have overtaget familien

 

  • Vold i nære relationer (fysisk, psykisk og seksualiseret vold) og de betydninger volden har for de udsattes trivsel og udvikling.