Supervision

 

Indholdet i supervision afhænger af, hvad I som supervisander kommer med af sager eller emner. Men der vil altid være fokus på professionsudvikling, dvs. at samtidig med, at vi har fokus på den aktuelle sag eller emne, også vil have fokus på, hvordan supervisanden med udgangspunkt i den givne problemstilling kan udvikle sig som fagperson. Vi vil altid indlede et supervisionsforløb med at interviewe supervisanden omkring ønsker til supervisionen, og med udgangspunkt heri indgå en aftale omkring supervisionens indhold og formål, for dermed at sikre at supervisanden får det ønskede udbytte af forløbet ved hjælp af en supervisionsfokusformulering (som minder om de fokusformuleringer vi også inddrager i vores terapeutiske praksis).

 

Vi tilbyder:

 • Individuel og gruppesupervision af f.eks. psykologer, socialfagligt eller pædagogisk personale
 • Individuel supervision af psykologer med henblik på autorisation samt specialistuddannelse i Psykoterapi med børn og voksne (Maria) eller Psykoterapi med børn og børnepsykologi (Susanne)
 • Gruppesupervision for psykologer med henblik på at opnå Autorisation
 • Metodesupervision i Mentaliserings Baseret Terapi


Metode

Vi arbejder med udgangspunkt i mentaliseringsbaserede perspektiver og metoder og supplerer kreativt med ideer og øvelser fra andre retninger i det omfang det opleves hjælpsomt og understøtter den ønskede udvikling.

Vi har fokus på at gøre det muligt for supervisanden at forholde sig til relationen mellem sig selv og supervisionsemnet. Derigennem bliver det muligt at styrke sine fortrukne professionelle og personlige identiteter og komme tættere på ‘sig selv’, sine intentioner, værdier og det, der opleves som betydningsfuldt i livet. Ligesom vi har fokus på supervisandernes adgang til egen mentalisering. Vi inddrager ofte ligeledes mentaliseringsbaseret teori og praksis og arbejder med den direkte kobling til supervisionssagen. 

 

I supervision kan vi fx arbejde med følgende metoder og opmærksomheder:

 • Reflekterede teams
 • Metodefokus
 • Rollespil
 • Adherence scales indenfor MBT
 • Billedkort
 • Det mentaliseringsbaserede interventionsspektrum
 • Refleksivt funktionsniveau
 • Menatliseringsbalancer
 • Identifikation af mentaliseringssvigt og ressourcer

 


Dobbelt læring

I supervisionen vil vi forsøge at skabe så bred en læringsplatform som muligt. Det kan f.eks. betyde, at vi drøfter de metoder, der anvendes og sammen reflekterer over, hvordan disse tilgange vil kunne anvendes i supervisandernes praksis. Det betyder også at det vigtigt for os at skabe en tryg og mentaliserende stemning i supervisionen, både fordi vi tror på det er en vigtig forudsætning for læring og udvikling, men også for at give supervisanderne en procesorienteret erfaring.