Autorisation


Supervisionsgruppe for psykologer på vej til specialist eller autorisation

  1. psykolog Susanne W. Nielsen


Rammen:10 dage af 5 timer: 50 timer i alt i løbet af 2021-22


Pris: kr. 27.500,-


Sted: Klinik nær Nørreport St. i København K eller i Bagsværd


Tilmelding: send en mail til susanne@psykologiskperspektiv.dk


Målgruppe: Supervisionsgruppen henvender sig til psykologer på vej til specialist (eller autorisation) i klinisk børn eller psykoterapi med børn og unge og som arbejder med behandling af børn, unge og familier på fx bosted, behandlingsinstitution eller familiehus.


Supervisor

Susanne Wederkinck Nielsen, Cand.psych.aut. og specialist i klinisk børnepsykologi og psykoterapi med børn. Susanne har i hele sit psykologarbejdsliv arbejdet med sårbare børn, unge og familier. Hun har været i en PPR, i familiehus og nu som privatpraktiserende i Psykologisk Perspektiv. Laver i det daglige mentaliseringsbaseret terapi med børn, unge og familier, supervision og undervisning i MBT. Er efteruddannet med særlige kompetencer inden for tilknytnings- og mentaliseringsbaserede perspektiver og metoder.

Sammen har Maria Nannestad har Susanne skrevet bogen ”Kend dine følelser – og blive venner med dem, dig selv og andre”; en psykologibog til børn og deres voksne, udgivet af Dansk Psykologisk Forlag, 2016.


Intentionerne bag denne supervisionsgruppe

Denne supervisionsgruppe kan være noget for dig, hvis du har interesse i den mentaliseringsbaserede terapi. Håbet er at facilitere en tryg supervisionsgruppe, hvor gensidig respekt, fagligt engagement og udvikling af din psykologfaglige identitet er omdrejningspunktet.

Det er ambitionen, at du i denne gruppe, ud over den konkrete sagssupervision, også skal have mulighed for at arbejde med din egen faglige identitet og de værdier og intentioner du bringer ind i dit psykologfaglige arbejde. Det er intentionen, at stemningen i gruppen kan blive god og tryg. Der vil være fokus på mentalisering af dig selv i forhold til at være i det klinisk psykologiske arbejdsfelt.

Supervisionen vil bidrage med konkrete teoretiske og metodiske perspektiver, som formidles så konkret og praksisnært, at du kan tage dem direkte med ud i din kliniske praksis. 

Konkrete metoder


Supervisionens indhold - vil altid tage udgangspunkt i supervisandernes ønsker og aktuelle behov.

Eksempler på faglige perspektiver og konkrete metoder/øvelser, som efter relevans og ønsker fra gruppen vil blive introduceret: 

  • Introduktion til mentaliseringsbaseret teori
  • Videobaseret supervision, hvor du som supervisand kommer med egne videooptagelser af terapi
  • Vurdering af mentaliseringsniveau og implikationer for psykoterapi
  • Vurdering af tilknytning hos børn
  • Brug af ”billedkort” i terapi
  • Strukturerede samspilsobservationer
  • Fokusformuleringer i psykoterapi

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Supervisionsgruppe for psykologer på vej til autorisation

v. psykologerne Maria H. Nannestad og Susanne W. Nielsen


Vi opretter løbende supervisionsgrupper. 

Skriv til Maria@psykologiskperspektiv.dk hvis du gerne vil skrives på en liste over interesserede i en gruppe.