Autorisation og specialist

 


Målgruppe: Supervisionsgruppen henvender sig til psykologer på vej til autorisation.

Der vil være op til 4 deltagerne i gruppen.


Sted: Skt. Annæ Plads 12, 2.-3., København K, tæt på Kgs.Nytorv metro eller Marmorkirken Metro


Gruppen mødes kl. 9-14.30 med en halv times frokost på følgende dage:


 • Tirsdag  d. 27/8
 • Onsdag d. 11/9
 • Onsdag d. 2/10
 • Tirsdag d. 23/10
 • Tirsdag d. 5/11
 • Tirsdag d 26/11


(30 timer ialt omregnet til 20 timers ekstern supervision).


Pris for deltagelse i gruppen: kr. 15.000. Forløbet er momsfritaget pga. kompetencegivende supervision.


Tilmelding: For at tilmelde dig gruppen, skriv til sidsel@psykologiskperspektiv.dk og oplys gerne faktureringsinformationer; adresse, evt. ean.nr., cvr.nr., kontakt id/kontaktperson.


Intentionerne bag denne supervisionsgruppe

Denne supervisionsgruppe kan være noget for dig, hvis du har interesse i den mentaliseringsbaserede tilgang. Håbet er at facilitere en tryg supervisionsgruppe, hvor gensidig respekt, fagligt engagement og udvikling af din psykologfaglige identitet er omdrejningspunktet.

Det er ambitionen, at vi i gruppen får mulighed for at arbejde med egen faglige identitet og udvikling. Vi håber, at stemningen i gruppen kan blive tryg. Der vil være fokus på egenomsorg i forhold til at være i det klinisk psykologiske arbejdsfelt.

Supervisionen vil bidrage med konkrete teoretiske og metodiske perspektiver, som formidles så konkret og praksisnært, at du kan tage dem direkte med ud i din kliniske praksis. 

 

Indhold i supervisionen

Supervisionens indhold vil altid tage udgangspunkt i supervisandernes ønsker og aktuelle behov og vi vil indledningsvist udarbejde det som vi kalder for en supervisionsfokusformulering, hvor vi i en proces når frem til at definere gruppens håb og mål med supervisionsprocessen og vi, som supervisorer, kommer med et bud på, hvordan vi vil kunne nærme os målene.


Eksempler på faglige perspektiver og temaer, som efter relevans og ønsker fra gruppen vil blive introduceret: 

 • Introduktion til mentaliseringsbaseret teori
 • Mentaliseringsbaserede interventioner i mødet med børn, unge og deres familier samt professionelle
 • Den mentaliserende holdning i arbejdet med børn og familier
 • Stilladsering af børn, unge og forældres mentalisering
 • Særlige opmærksomhedspunkter i mødet med unge
 • Fokusformuleringer i psykoterapi

 

Supervisor

 

Sidsel Linnet, Cand.psych.aut, på vej til at blive specialist i Klinisk Børne- og Ungepsykologi (tidligere sat på hold grundet udlandsophold). Hun er efteruddannet i Mentaliseringsbaseret behandling af børn, unge og deres familier, og er på vej til at blive certificeret MBT-A praktiker ved Anna Freud Institute.


Sidsel er uddannet psykolog fra Københavns Universitet siden 2009 og har mange års erfaring med at arbejde med børn, unge og deres familier i forskellige sociale-og følelsesmæssige udfordringer. Hun har tidligere arbejdet i PPR, hvor hun har bred erfaring med psykologiske undersøgelser og testning, rådgivning og mangeartede supervisionsopgaver. Herudover har hun været med til at etablere en Ungerådgivning i kommunalt regi. I en årrække har Sidsel haft egen privat praksis i New Zealand. Her har hun arbejdet terapeutisk med unge og deres familier primært fra et mentaliseringbaseret udgangspunkt (MBT- A), men også informeret af DAT (dialektisk adfærdsterapi), KAT (Kognitiv Adfærdsterapi) samt ACT (Acceptance Commitment Therapy). Sidsel fortsætter nu dette arbejde med børn og unge, som privatpraktiserende i Psykologisk Perspektiv i Danmark. 


Sidsel har sammen med Edith Montgomery skrevet bogen “Børn & unge med flygtningebaggrund. Anbefalinger til professionelle”, udgivet af Hans Reitzels Forlag, 2012.