Autorisation

Supervisionsgruppe for psykologer på vej til autorisation

v. psykologerne Maria H. Nannestad og Susanne W. Nielsen

 

5 deltagere. 11 dage af 5,5 timer: 60,5 timer i alt (der kan konverteres til 40 timers ekstern supervision i forhold til opnåelse af autorisation).

NB. Er der færre end 5 supervisander, vil det kun være Maria Nannestad der er supervisor.

 

Pris: 21.000,- (der kan laves aftaler om ratebetaling, hvis det ønskes)

 

Datoer

2019: 02.09, 09.09, 07.10, 18.11, 02.12 og 17.12

2020: 14.01, 03.02, 03.03, 30.03 og 20.04

Tider: 9.00-14.30

 

Sted: Klinik tæt på Nørreport i København 

Tilmelding: send en mail til Maria@psykologiskperspektiv.dk

 

Målgruppe

Supervisionsgruppen henvender sig til psykologer på vej til autorisation.

 

Supervisorer

Maria Højer Nannestad, Cand.Psych.Aut., specialist i psykoterapi med børn og psykoterapi med voksne. Maria har mange års erfaring med at understøtte børn og unges følelsesmæssige udvikling i pædagogiske og familiære rammer. Hun har tidligere arbejdet i PPR, i et familiehus og de sidste 7 år har hun arbejdet terapeutisk med voldsramte børn, unge og kvinder på krisecentre. Pt. Arbejder hun halvtid i Lev uden vold, hvor hun leder grupper for voldsramte børn, kvinder og mænd, og halvtid i Psykologisk Perspektiv (www.psykologiskperspektiv.dk), hvor hun underviser, superviserer, har terapi med udsatte børn, unge og voksne. Hun er efteruddannet inden for narrative, eksistentielle samt tilknytnings- og mentaliseringsbaserede perspektiver og metoder.

 

Susanne Wederkinck Nielsen, Cand.psych.aut. og specialist i klinisk børnepsykologi. Susanne har i hele sit psykologarbejdsliv arbejdet med sårbare børn, unge og familier. Hun har været i en PPR, i familiehus og nu som privatpraktiserende i Psykologisk Perspektiv . Laver i det daglige mentaliseringsbaseret terapi med børn, unge og familier, supervision, undervisning, psykologiske børneundersøgelser og forældrekompetenceundersøgelser. Er efteruddannet med særlige kompetencer inden for tilknytnings- og mentaliseringsbaserede perspektiver og metoder.

 

Sammen har Maria og Susanne skrevet bogen ”Kend dine følelser – og blive venner med dem, dig selv og andre”; en psykologibog til børn og deres voksne, udgivet af Dansk Psykologisk Forlag, 2016.

Maria har bred erfaring med at arbejde i komplekse og sammensatte problemstillinger. Maria er endvidere til august 2019 aktuel med bogen: ”Mig og min (særlige) rygsæk”, en bogen med viden, øvelser og børnecitater, til børn som har haft voldsomme oplevelser i deres familie.

 

Intentionerne bag denne supervisionsgruppe

Denne supervisionsgruppe kan være noget for dig, hvis du har interesse i den narrative metode og/eller mentaliseringsstøttende interventioner, såvel som omsætning af tilknytnings- og mentaliseringsbaserede begreber. Håbet er at facilitere en tryg supervisionsgruppe, hvor gensidig respekt, fagligt engagement og med udvikling af din psykologfaglige identitet er omdrejningspunktet.

 

Det er ambitionen, at du i denne gruppe, ud over den konkrete sagssupervision, også skal have mulighed for at arbejde med din egen faglige identitet og de værdier og intentioner du bringer ind i dit psykologfaglige arbejde. Dertil vil der være fokus på din egenomsorg og væren i det kliniske psykologiske arbejdsfelt, som kan være en personligt krævende position, ved også at sætte fokus på forebyggelse af sekundær traumatisering og udbrændthed.

 

Supervisionen vil bidrage med konkrete teoretiske og metodiske perspektiver, som formidles så konkret og praksisnært, at du kan tage dem direkte med ud i din kliniske praksis. 

 

Konkrete metoder

Supervisionens indhold vil altid tage udgangspunkt i supervisandernes ønsker og aktuelle behov.

Eksempler på faglige perspektiver og konkrete metoder/øvelser, som efter relevans og ønsker fra gruppen vil blive introduceret:

 

·        Indføring i forskellige børne- og familieorienterede metoder, f.eks. ”Livets træ”, ”Team of life”, ”Følelses-detektiven”, ”Samtale-spil”, ”Livets flod” m.v.

·        Legeterapeutiske interventioner/aktiviteter

·        Brug af ”billedkort” i terapi med børn, unge og voksne

·        Supervision af andre faggrupper

·        Konsulent, terapeut og undersøger positionen

·        Vurdering af tilknytning hos småbørn

·        Vurdering af tilknytning hos skolebørn

·        Samspilsobservationer (MIM)

·        Fokusformuleringer i psykoterapi

·        Mentaliseringsunderstøttende praksis i individuel terapi

·        Mentaliseringsunderstøttende praksis i gruppe terapi

·        Forskellige metoder til vurdering af interventionens udbytte.

·        Traumeforståelse som udgangspunkt for terapeutiske og undersøgelsesmæssige interventioner

·        Et eksplicit fokus på hvilke værdier og evt. ømme punkter du bringer med ind i din praksis.

·        Fokus på intervenerende undersøgelser, forståelse af testresultater og samspilsinterventioner.

·        Mentaliseringsbalancer

·        Mentaliseringssvigt

·        Vurdering af mentaliseringsniveau og implikationer for psykoterapi

·        Brug af billedkort i familie- og gruppeterapi

Alle rettigheder - Psykologisk Perspektiv