Terapi med børn

TERAPI MED BØRN

Terapi med børn kan se ud på mange måder. Gennemgående er dog at barnet skal føle sig tryg og opleve, at der er en rar og behagelig stemning, da det er afgørende for, at det er muligt at tale om de svære oplevelser, følelser og tanker som har ført til at de kommer til os. I terapi med børn kan vi arbejde med mange forskellige udtryksformer, som leg, tegning og vi laver ofte forskellige terapeutiske øvelser med børn, der har til formål at gøre det nemmere for dem at udtrykke sig omkring svære emner og følelser.

 

Mulighed for hver sin terapeut til barn og forældre

Vi har rigtig gode erfaringer med at dele terapien op, så barnet har en terapeut og forælderen/rene har en anden. Terapien planlægges så forældre og børn kommer samtidig og har sessioner med hver deres terapeut hver for sig, for afslutningsvist evt. at have lidt afsluttende tid sammen. Med hver sin terapeut arbejdes der med en fælles og evt. hver sine fokusformuleringer for at sikre et fælles og delt fokus/mål for terapien.

Det er vores erfaring, at denne form kan være meget effektiv og at det kan opleves meget hjælpsomt for både forældre og barn at have deres eget rum, hvor deres følelser og tanker kan komme i fokus.

 

Psykologisk forståelse

Som udgangspunkt for terapi er det vigtigt for os at have en psykologisk forståelse af barnet og de udfordringer de står med. Nogle gange kan vi danne os en sådan forståelse på baggrund af samtale med forældre og barnet, andre gange kan det være hjælpsomt både for os og forældre at vi inddrager psykologiske undersøgelseselementer, såsom observationer, spørgeskemaer eller specifikke test, for at kunne få den bedst mulige forståelse af barnet. Vi vil selvfølgelig altid bede om forældrenes samtykke til at inddrage psykologiske undersøgelseselementer.

 

Fokus og effekt

I terapi kan det ofte være relevant sammen at formulere et konkret og realistisk fokus som der arbejdes med, det gør vi også i terapi med børn. Dette fokus formulerer vi så konkret og børnevenligt som muligt. Det kan være ved brug af et lille eventyr, en tegning, en opstilling eller noget fjerde. Vi ser det som afgørende for terapiens effekt, at vi har en fælles forståelse af hvad vi skal sammen, og hvilke mål vi i fællesskab skal arbejde hen mod.

 

Et eksempel på et forløb med to terapeuter

Alle terapiforløb er tilpassede den enkelte familie og deres behov, men kunne fx forløbe som nedenstående:

 

  • Indledende samtale med forældre med begge psykologer

         Fokus på årsagen til at forældrene henvender sig, deres forståelse af de problemer de og deres barn står i, ønsker/mål for terapien. Foreløbige tanker om, hvordan forløbet                 kan tilrettelægges.


  • Indledende samtale med barnet, barnets psykolog og evt. en eller begge forældre

         Fokus at barn og psykolog lærer hinanden at kende, samtale om formål og form, lege og aktiviteter, der har til hensigt at skabe tryghed og tillid som udgangspunkt for terapien.


  • En eller to sessioner med barn og barnets psykolog og forældre og forældrenes psykolog

         Fokus på undersøgelse/forståelse af de problemer familien kommer med.

         På denne baggrund udfærdiges fokusformuleringer, som er en form for eksplicitering af mål, middel og foreløbig forståelse af udfordringer.


  • 5-6 terapisessioner, fx 2 hvor både forældre og barnet kommer til hver deres psykolog og 4 hvor barnet kommer alene.

        Fokus i børneterapien er på terapeutiske øvelser og udvikling af nye strategier. Fokus i forældreskamtalerne er forståelse af barnet og hvordan de bedst muligt kan støtte       

        barnet i at lære og opretholde nye strategier og forståelser.


  • Afsluttende fællessession

        Fokus på at markere udvikling og hvordan den positive udvikling kan fortsætte og hvilken betydning det har for barnet såvel som forældrene.