Børne gruppeleder uddannelse

Børnegruppeleder kursus

At facilitere børne- og ungegrupper ud fra en legende og mentaliserende tilgang


4 dages kursus i at være børnegruppeleder.


Kurset er praksisnær og vil kvalificere dig til at afholde grupper for børn og unge i forskellige former for mistrivsel. Du vil blive præsenteret for en bred vifte af hjælpsomme terapeutiske lege og aktiviteter samt relevant viden og teori,som kan bruges i grupper såvel som i individuel- og familieterapi  


Grupperne kunne være:  

 • Baby- og forældregrupper
 • Småbørnsgrupper
 • Børnegrupper 
 • Ungegrupper 
 • Familiegrupper


Secialistuddannelsen, Dansk Psykolog Forening

Kursusdagene har tidligere været godkendt til: Tværgående modul for klinisk børn-og unge samt psykoterapi med børn og unge. 24 timer. Der udstedes kursusbevis og indberettes til Dansk Psykolog Forening. Der søges også om forhåndsgodkendelse af dette kursus.

Undervisere 

Maria Nannestad er uddannet psykolog fra Københavns Universitet og er ligeledes supervisor og specialist i psykoterapi med børn såvel som voksne. Maria har en specialistuddannelse i narrativ og systemisk psykoterapi og har i de sidste mange år specialiseret sig inden for mentaliseringsbaseret terapi med børn, unge og deres forældre. Maria er certificeret MBT børneterapeut og supervisor ved Anna Freud ​​Centre. Maria tog for ca. 12 år siden en børnegruppelederuddannelse ved Ingelise Nordenhof. Det har - af alle de ​​mange kurser hun har deltaget i - altid stået som noget helt særligt, fordi det var så praksisnært, konkret og legende. Denne uddannelse blev starten på en stor interesse og begejstring for arbejdet med børne- og ungegrupper. Maria har i mange år arbejdet med børn og unge, der har levet med vold i familien, og hun har udviklet og afholdt børnegrupper for målgruppen, ligesom hun i samarbejde med ​​sin børnegruppe skrev børnebogen: “Mig og min særlige rygsæk. En bog med viden, erfaringer og øvelser til dig, der har oplevet voldsomme konflikter eller vold i familien”.


Cindie Chandhok er uddannet psykolog fra Københavns Universitet. Cindie har mange års erfaring med familiebehandling, samtaleforløb, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, legeterapi samt grupper. Cindie har en specialistgodkendt uddannelse i mentalisereringsbaseret terapi (MBT) med børn, unge og deres familier og har derudover efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier, hvor fokus er på Theraplay og Sunshine Circles som behandlingsmetode. Til daglig arbejder Cindie deltid i Dit Rum, som er et gruppebaseret tilbud til børn i alderen 0-15 år og deres familier. Dit Rum er et sted for børn, som lever med misbrug i familien. Cindie har en særlig passion for både at facilitere og udbrede faglighed om grupper for de mindre børn, så de også får mulighed for at spejle sig i jævnaldrende med livsoplevelser, der ligner deres egne.  

        

Sammen glæder vi os rigtig meget til at dele vores passion, lære fra os og videregive gruppeaktiviteter til andre fagpersoner, som gerne vil arbejde med børne- og ungegrupper. Vores store ønske er at bidrage til oplevelser af samhørighed blandt børn og unge, der har samme eller lignende livserfaringer, som de ellers kan have følt sig meget alene med. 


Kursets formål 

At kvalificere fagpersoner til at planlægge og facilitere grupper for børn i forskellige aldre og deres familier. Uddannelsen henvender sig til fagpersoner, der arbejder med børn, der lever i familier med en bred vifte af problemstillinger, ​​som fx vold, misbrug, psykisk sygdom, skilsmisse, højkonflikt, efterfødselsreaktioner, forældre i fængsel, alvorlig somatisk sygdom, dødsfald og sorg i m.v.  


Målgruppe

Psykologer, psykoterapeuter, psykiatere og andre beslægtede faggrupper.


Deltagerforudsætninger

 • 75 % psykologer og læger, samt anden relevant akademisk faggruppe.
 • max. 25% andre faggrupper. Eks. Socialrådgivere, pædagoger, lærere, AKT-lærere, sygeplejersker, sundhedsplejersker, familiebehandlere, psykoterapeuter, jordemødre og andre, der ønsker at dygtiggøre sig i arbejdet med børne- og ungegrupper.


NB. Der forudsættes grundlæggende kendskab til Mentaliseringsbaseret terapi med børn, unge og familier. Har man ikke deltaget i uddannelser/kurser indenfor dette område, forudsættes forberedelse i form af læsning og hjemmestudie, da basis MBT ikke indgår i kurset, men indholdet bygger på denne forståelse. Vi er gerne behjælpelige med hvilke litteratur m.v. det kan være relevant at orientere sig i.


Deltagerantal 

Minimum 8, maksimum 20. 


Indhold 

Uddannelsesdagene vil indeholde teoretisk viden og konkrete metoder til arbejdet med børne- og ungegrupper. Det teoretiske udgangspunkt vil være mentaliseringsbaseret terapi, men vil også trække på generel viden om og erfaring med afholdelse af børnegrupper, ligesom vi inddrager lege og tilgange fra Theraplay. På uddannelsen vil deltagerne blive inviteret til at lege og få konkrete erfaringer med, hvordan det er at deltage i og facilitere en børnegruppe. Deltagerne vil blive præsenteret for en bred vifte af kreative og legende måder at skabe fællesskab og oplevelser af sammenhørighed blandt børn, der har oplevet alvorlige og traumatiske situationer eller på anden vis er i mistrivsel.


Fokus i uddannelsen 

 • Rammer i forbindelse med planlægning og facilitering af grupper
 • Udviklingspsykologiske opmærksomheder i forhold til afholdelse af børne- og ungegrupper
 • Traumeforståelser og opmærksomheder i forhold til afholdelse af børne- og ungegrupper
 • Grundforståelser i mentaliseringsbaseret teori
 • Den terapeutiske holdning (i mentaliseringsbaseret terapi, såvel som narrativ og systemisk).
 • Konkrete terapeutiske gruppelege og aktiviteter til alle aldersgrupper
 • Forældreinddragelse og forældrearbejde i forbindelse med grupperne
 • Samarbejde mellem gruppeledere og refleksioner over sig selv som gruppeleder i forskellige roller


Afskeds brev fra tidligere deltager:
Form 

Kurset er praksisnær og meget procesorienteret. Undervisningen vil veksle mellem teoretiske oplæg, konkrete lege og aktiviteter, og der forventes en høj grad af deltageraktivitet. Vi forventer, at deltagerne er indstillet på at afprøve de præsenterede metoder på uddannelsen såvel som mellem uddannelsesmodulerne i deres egen praksis (hvis man ikke allerede har en gruppe, kan man afprøve det i familier eller med børn individuelt). Det forventes endvidere at deltagerne læser og orienterer sig i den anbefalede litteratur forud for uddannelsen. 

Uddannelsen afsluttes med et kursusbevis


Datoer  & Tider 

Torsdag den 23. januar 2025 kl. 10.00-16.45

Fredag den 24. januar kl. 9.00-15.45

Torsdag den 13. marts kl. 10.00-16.45

Fredag den 14, marts kl. 9.00-15.45


Sted 

PSYKOLOGISK PERSPEKTIV  

Sankt Annæ Plads 12, 2. sal 

1250 København K  

(Der er kun adgang via trapper, undervisningen foregår på 3. sal) 


Pris 

9.800,- (ex moms. Momsfritaget for psykologer, da det er en del af specialistuddannelsen)

Inkl. kaffe, te, snacks og materialer 


Kontaktoplysninger 

Cindie Chandhok, 26573313, cindie.psykolog@protonmail.com

Maria Nannestad, 23276595, maria@psykologiskperspektiv.dk 

Du er meget velkommen til at rette henvendelse til os, hvis du har spørgsmål til uddannelsen.


Tilmelding 

Man kan tilmelde sig uddannelsen ved at skrive til Cindie på cindie.psykolog@protonmail.com

I din mail bedes du besvare følgende spørgsmål: 

 • Navn, faglig baggrund og kontaktoplysninger
 • EAN nr. Kontaktperson og adresse ved offentlig ​​betaling. Mail og navn ved privat betaling eller arbejdspladser uden EAN nr.
 • Kort beskrivelse af dit arbejdsområde
 • Kort beskrivelse af dit kendskab til MBT
 • Har du ingen, lidt eller meget erfaring med børnegrupper? Og har du konkrete planer om at afholde eller starte børnegrupper i forbindelse med uddannelsen?
 • Må vi dele dine kontaktoplysninger på en deltagerliste? 

Tilmeldingen er bindende. 


NB  Hvis du ikke er psykolog eller psykiater, skal du skrive til Maria på Maria@psykologiskperspektiv.dk inden du tilmelder dig da vi skal sikre os den rette fordeling af deltagere for at kunne leve op til Dansk Psykologforenings specialistkrav.


Tilmeldingsfrist 

5. januar 2025 efter først til mølle