Susanne Wederkinck Nielsen

Susanne Wederkinck Nielsen

Som så mange andre, så kender jeg alt for godt til familielivets ups and downs. Jeg elsker at se mine børn vokse op. Og jeg har et indædt ønske om at være den bedste mor ”i verden”. Jeg håndterer det daglige hamsterhjul i en storfamilie, hvor jeg som forælder gang på gang, udfordres af balancegangen mellem det ønskede nærvær og familielivets uendelige liste af praktikaliteter.

 

Jeg har en stor viden om udviklingspsykologi; herunder hvad børn har behov for følelsesmæssigt for at sikre en ”optimal mental udvikling”. Men alligevel befinder jeg mig også gang på gang i situationer, hvor jeg fx irettesætter for meget, hvor jeg ikke er i stand til at have mit barns sind på sinde i den udstrækning jeg gerne vil. Derfor er min erfaring som psykolog heller ikke kun tilegnet gennem et akademisk studie i psykologi, men også gennem familielivet. Jeg er 43 år og bor sammen med min mand og vores fire børn i alderen 7-16 år. Jeg er skilt fra mit ældste barns far. Den metode som jeg primært arbejder ud fra, den mentaliseringsbaserede tilgang, hjælper mig både som psykolog og som mor til at regulere mig selv og mine børn og til at se mig selv udefra og mærke indersiden hos dem jeg bor sammen med. Det oplever jeg som enormt værdifuldt, udviklende og støttende. 

 

Jeg er uddannet Cand.psych. ved Københavns Universitet (2008), autoriseret af Socialministeriet (2010) og specialist i børnepsykologi og klinisk psykologi (2017) samt psykoterapi med børn og klinisk psykologi (2020), hvilket betyder, at jeg har omfattende erfaring med og viden om psykologiske undersøgelser af børn og terapi/behandling af børn og deres familier. I tillæg er jeg supervisor børnepsykologi (2020).

 

Helt siden min studietid og særligt i min efteruddannelse har jeg været interesseret i og beskæftiget mig med tilknytnings– og mentaliseringsbaserede interventionsmetoder. Jeg er bl.a. certificeret MBT-familieterapeut og -supervisor fra Anna Freud Centeret og certificeret i brugen af Child Attachment Interview (CAI). 

 

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og sidder i styrelsen for Børne- og Familiepsykologisk Selskab. Sammen med Maria har jeg skrevet bogen: ”Kend dine følelser – og bliv venner med dem, dig selv og andre” (en praksisorienteret psykologibog til børn i skolealderen og de voksne der er omkring børnene).


Erfaringer

Jeg har har været psykolog i 15 år og arbejdet med terapi med børn og unge, familiebehandling, forældrerådgivning, psykologiske undersøgelser, supervision og undervisning i en kommune igennem 10 år. Siden 2017 har jeg været privat praktiserende og har nu klinik tæt på Nørreport i København.


Igennem årene har jeg haft mange ideer til kurser og uddannelser, som jeg selv har haft lyst til at være kursist på. I Psykologisk Perspektiv arrangerer jeg derfor kurser og efteruddannelse med et indhold som jeg brænder for. 

 

Specifikke erfaringer:

  • Familieterapi med familier, der har det til fælles, at deres relationer ”bøvler” og at de ikke lever det familieliv, som er foretrukken

 

  • Terapi med børn i forskellige alder med fokus på sociale og følelsesmæssige udfordringer som fx spiseforstyrrelser, relationen til deres forældre, angst, depression, selvværdsproblemer og skolevægring

 

  • Terapi med voksne, hvor fællesnævneren har været fokus på relationer til betydningsfulde andre som partnere, børn, forældre eller overordnede

 

  • Forældrekonsultationer, hvor forældre søger psykologfaglig sparring, rådgivning og vejledning i forhold til deres børns mentale udvikling

 

  • Supervision af andre professionelle; især på et mentaliseringsbaseret grundlag

 

  • Psykologiske børneundersøgelser

 

  • Forældrekompetenceundersøgelser

 

  • Pædagogisk psykologiske vurderinger af børns behov i skolemæssige sammenhænge