Sidsel Linnet

Sidsel Linnet

Read in English

Jeg er autoriseret psykolog med speciale i teenagere/unge og deres familier. Jeg bor i Københavns området med min New Zealandske mand og vores tre dejlige børn i alderen fra 4 til 13 år. Vi er fornyeligt flyttet tilbage fra New Zealand, hvor vi har boet i flere år.


Som mor, ved jeg hvordan vi som forældre har et dybfølt ønske om at vores børn trives og udvikler sig positivt. Jeg ved også hvor bekymrende det kan være hvis det ikke er tilfældet. Ungdomsårene kan være en meget følelsesmæssig intens og forvirrende tid både for den unge, men også for forældrene. Det er samtidigt en formativ og vigtig udviklingsperiode, hvor det er muligt at gøre en væsentlig forskel for deres psykiske trivsel og udvikling på lang sigt. Derfor er jeg så passioneret omkring at arbejde med unge og deres familier. At gøre en forskel i deres liv gør mit arbejde som psykolog dybt meningsfuldt.


Jeg har bred erfaring med at arbejde med teenagere/unge og deres familier. Jeg arbejder primært med mentaliseringsbaseret terapi (MBT-A). Jeg er dog også informeret af DAT (Dialektisk Adfærdsterapi), KAT (Kognitiv Adfærdsterapi) samt ACT (Acceptance Commitment Therapy).


Erfaringer

Siden 2009 har jeg arbejdet med børn, unge og deres familier i forskellige sociale- og følelsesmæssige udfordringer. Jeg har tidligere arbejdet i PPR, hvor jeg har bred erfaring med psykologiske undersøgelser af børn og deres læringsbehov, rådgivning af forældre, lærere og pædagoger, supervision og tværfaglig samarbejde. Jeg har også været med til at etablere Ungerådgivning i kommunalt regi, og der igennem haft mange samtaler med unge. Jeg har haft min egen private praksis i Wellington, New Zealand i flere år, hvor jeg har arbejdet primært med teenagere/unge og deres familier. Jeg forsætter nu dette arbejde i vores klinik på Sankt Annæ plads i København sammen psykologerne Maria Nannestad og Susanne Nielsen.


Specifikke erfaringer :

 • Terapi med teenagere/unge med sociale og følelesmæssige udfordringer, som fx:
  • Angst
  • Depression
  • Traumer
  • Selvskade og selvmordstanker
  • Fobier, herunder emetofobi (angst for at kaste op)
  • OCD (mild til moderat)
  • Selvværdsproblemer
  • Relationen til forældrene eller jævnaldrende er udfordret
  • "Bøvler" med at navigere i de tiltider svære og forvirrende teenagerår


 • Forældrekonsultationer, hvor forældre søger psykologfaglig sparring, rådgivning og vejledning i forhold til deres børn/teenagere.


 • Supervision af andre professionelle; især på et mentaliseringsbaseret grundlag


 • Psykologiske børneundersøgelser


 • Pædagogisk psykologiske vurderinger af børns behov i skolemæssige sammenhænge


 • Terapi med familier, hvor deres indbyrdes relationer ”bøvler”, og de ikke lever det familieliv, som de ønsker.Therapy in English

I have extensive experience with therapy and psychological consultation in English as I have had my own private practice in Wellington, New Zealand for several years. The combination of my life experience and professional background has provided me with broad knowledge and understanding of the various positive and challenging attributes of living outside of one's country of origin both as an individual and as a family.


Uddannelse

• Jeg er uddannet Cand.psych ved Københavns Universitet (2009)

• Autoriseret af Socialministeriet (2012).

• Registreret som “Clinical Psychologist" by The New Zealand Psychologists Board.

• På vej til at blive specialist i klinisk børnepsykologi (har været sat på hold grundet udlandsophold)

• Efteruddannet i Mentaliseringsbaseret behandling af børn, unge og deres familier af undervisere fra Anna Freud Institut i London.


Publikationer 

Jeg finder det interessant at omsætte forskning til praksisnær viden og konkrete anvisninger. Jeg har sammen med Edith Montgomery skrevet bogen “Børn & unge med flytningebaggrund. Anbefalinger til professionelle”, Hans Reitzels Forlag, 2012.