MBT Specialistudd 2024-25

UDDANNELSEN ER NU FULDT BOOKET!

Dem der er ærgelige over, at de ikke fik en plads kan glæde sig over, at vi forventer at starte en ny uddannelse op igen i løbet af 2025.


PSYKOLOGISK PERSPEKTIV UDBYDER FOR SJETTE GANG EN SPECIALIST-GODKENDT UDDANNELSE I
MENTALISERINGSBASERET TERAPI. VI GØR DET MED EN AMBITION OM AT BIDRAGE TIL TERAPEUTISK
UDVIKLING I FORHOLD TIL AT MØDE MENTALE OG SOCIALE UDFORDRINGER HOS BØRN, UNGE OG
DERES FAMILIER PÅ EN MENTALISERENDE OG LEGENDE MÅDE.


På uddannelsen vil du blive bliver præsenteret for, ført igennem og blive inviteret til at prøve kræfter med MBT i mødet med forskellige klient-målgrupper inden for børne, unge og familieområdet. Gruppen af undervisere er sammensat således, at ekspertise med de forskellige klient-målgrupper er repræsenteret ligesom, at du som deltager på uddannelsen, vil få indtryk af og blive inspireret af flere forskellige MBT-terapeuters personlige indtagen af den mentaliserende holdning. Teoriundervisningen vil byde på teoretiske oplæg, men lige så meget learning-by-doing aktiviteter, hvor deltagerne inviteres til at tage aktivt del. Igennem deltagelse i en supervisionsgruppe konsolideres det terapeutiske arbejde gennem videobaseret metodesupervision med klip fra deltagernes kliniske praksis. Det er undervisernes samt supervisorernes bestræbelser, at tilegnelsen af MBT finder sted i en varm, validerende og mentaliserende stemning.

 

Temaer igennem uddannelsen 

I LØBET AF UDDANNELSEN VIL BL.A. NEDENSTÅENDE BLIVE FOLDET UD i forhold til MENTALISERINGSBASERET BEHANDLING  

 • KONKRETE MBT-TEKNIKKER OG AKTIVITETER 
 • UDVIKLING AF MENTALISERING 
 • VURDERING AF KLIENTERS MENTALISERINGSFÆRDIGHEDER 
 • EPISTEMISK TILLID 
 • MENTALISERINGSBASEREDE CASE/FOKUSFORMULERINGER
 • UDVIKLINGSTRAUMERS BETYDNING FOR MENTALISERINGSFÆRDIGHEDER 
 • MENTALISERINGSSVIGT OG IKKE-MENTALISERENDE TILSTANDE 
 • UDVIKLING AF HJÆLPSOM MENTALISERING 
 • MENTALISERINGSBASERET FAMILIEBEHANDLING 
 • MENTALISERINGSBASERET TERAPI I SPÆD- OG SMÅBØRNSFAMILIER 
 • MENTALISERINGSBASERET TERAPI MED UNGE 
 • VURDERING AF TERAPEUTENS OVERHOLDELSE AF MBT METODER 
 • EVALUERING AF KLIENTERS UDBYTTE AF MBT 

 

Supervision, 66 timer

Supervision er en integreret og væsentlig del af uddannelsen og opfylder også kravene til 30 timers videosupervision (jf. specialistuddannelsen i psykoterapi med børn).


Supervisionen er metodisk og videobaseret, hvilket betyder,at deltagerne skal være i stand til at medbringe videoer af terapeutiske samtaler, hvor de arbejder MBT-funderet med klienter til supervisionen til ca. hver tredje supervisionsgang. Supervisionen har til sigte at understøtte udviklingen af psykologernes metodiske/mentaliseringsbaseredeterapeutiske færdigheder. Det er visionen, at supervisionen vil finde sted i en varm og tryg stemning, der har til hensigt at understøtte terapeutens egen hjælpsomme mentalisering.I supervisionen vil der også være fokus på supervisandernes egen mentalisering, ligesom deres egne tilknytningshistorier vil blive bragt i spil med fokus på historiernes betydning for den terapeutiske relation.


Der er krav om aktiv deltagelseog bidrag med MBT-terapivideoeri supervisionsgrupperne.Deltagerne forpligter sig på at have 10 min. videooptagelse (videoen skal medbringes på et USB-stik eller egen computer der kan tilsluttes projektor og samtalen i klippet skal transskriberes og medbringes på skrift til deltagerne i gruppen) med at deres egen terapi ca. 3-4 gange i løbet af forløbet. Dertil skal man også forberede 10 min oplæg hvor man præsenterer et MBT-begreb og fortæller om hvordan der ser ud eller hvordan man arbejder med begrebet i egen praksis eller fx præsenterer en fokusformulering.


Det er vores erfaring, at mange kan føle sig lidt overvældede og nervøse over at skulle have video med til gruppesupervision. Men det er heldigvis også vores erfaring, at det kan ende med at føles trygt og utroligt lærerigt og givende.


Supervisionsgrupperne kommer til at omfatte 66 supervisionstimer i grupper af max 8. personer.


Supervisionen varetages af Susanne Wederkinck Nielsen & Maria Højer Nannestad og der skiftes
supervisor undervejs, således at hver gruppehar 6 dages supervision med begge supervisorer.

     

Læse-/studiegruppe

Ved uddannelsens start organiseres læse- og studiegrupper, som vi anbefaler mødes imellem undervisningsgangene. I relation til teorien vil der være anbefalinger til læst litteratur, og samtidig er der plads til, at grupperne selv kan finde deres foretrukne læringsveje. Det er valgfrit at deltage i læsegruppe, men det har vores og tidligere deltageres varmeste anbefaling.

 

Specialistgodkendelse

For psykologer der er på vej til at blive specialister, er det relevant at vide, at uddannelsen søges godkendt AF DANSK PSYKOLOGFORENINGS FAGNÆVN TIL: 

 

6.4.4.2.3. Klinisk teori (42 timer) og træning indenfor klinisk børn og unge psykologi (48 timer) (Klinisk børne- og ungepsykologi 90 timer i alt)

11.4.4.2.2. Intervention i det kliniske arbejde (Sundhedspsykologisk arbejde, 90 timer)

12.4.4.2.2 Klinisk teori og træning indenfor psykoterapi. Længerevarende og samlet tilrettelagt uddannelsesforløb i psykoterapi (Psykoterapi med børn og unge, 90 timer)

 

Praktisk

Sted: Supervision finder sted i Psykologisk Perspektivs klinik, SANKT ANNÆ PLADS 12, 3. sal, København K (som desværre kun kan nås via trapper).

         Undervisning/teori finder sted på Bernhard Bangs Allé 25, 2.sal 2000 Frederiksberg

Start: maj 2024

Slut: november 2025

Der tages forbehold for mindre ændringer i programmet.

  

Tider

Af hensyn til deltagere, der kommer lang vejs fra, så er den første undervisnings dag i et modul fra kl. 10.00 -17.00, den (de) efterfølgende dag(e) fra kl. 9.00 - 16.00. 

 

Supervision

Supervision i forlængelse af undervisning el. 2 dage i træk (Gr. 1):

2024: 29. og 30. august, 18. september, 27. november

2025: 22. og 23. januar, 3. og 4. april, 28. og 29. august, 29. og 30. oktober

Tider: 10.00-16.00 første dag, og 9.00-15.00 anden dag.

(Susanne er supervisor de først 6 dage, Maria er supervisor de sidste 6 dage)

 

Supervision om mandagen (Gr. 2):

2024: 24. juni, 26. august, 21. oktober,11. november og 16. december

2025: 27. januar, 31. marts, 5. maj, 16. juni, 21. august, 27. oktober og 10. november

Tider for supervision: 9.30-15.30 (med mindre andet aftales i gruppen)

(Maria er supervisor de først 6 dage, Susanne er supervisor de sidste 6 dage)

 

Supervision om torsdagen (Gr. 3):

2024: 6. juni, 22. august, 10. oktober, 7. november og 12. december

2025: 30. januar, 10. april, 8. maj, 19. juni, 25. august, 9. oktober og 6. november

Tider for supervision: 9.30-15.30 (med mindre andet aftales i gruppen)

(Maria er supervisor de først 6 dage, Susanne er supervisor de sidste 6 dage)

  

Pris og betaling

Teori og supervision: 62.500,- kr. (64.000 inkl. moms). Prisen er samlet for hele uddannelsen (af fakturaen vil følgende opdeling fremgå: Undervisning og supervision: 56.500,- (ex moms) og Forplejning og materialer: 6.000 plus moms). Den samlede pris bliver således 64.000 inkl. 1.500,- kr. i moms på forplejning og materialer, og 62.500,- ex moms.)

 

Indbetaling: reg.nr. 3409 kontonr. 12400675. Der også mulighed for EAN-betaling. Oplys da EAN-nr., CVR.nr., Navn og adresse på betalende institution samt navn på en kontaktperson (f.eks. sekretær som skal tage behandle/godkende fakturaen).  

 

Forplejning

På undervisningsdagene er der fuld forplejning med morgenbolle eller -croissant, sandwich eller salat til frokost og kage/sødt om eftermiddagen, samt vand, te og kaffe i løbet af dagen.  

På supervisionsdagene er der vand, te, kaffe, frugt og lidt sødt. I frokostpausen er der brød og hummus el.lign. Det er muligt at spise frokost i vores lokaler, på vores tagterrasse eller ved havnekajen ved Ofelia Plads.

Hvis der ønskes mere eller andet mad, er man altid velkommen medbringe egen mad, vi har køleskabe hvor det kan opbevares, ligesom der er rig mulighed for at købe i nogle af de mange lokale supermarkeder, bagere eller cafeer.

 

Deltagere

Max 24 deltagere.

Uddannelsen henvender sig til psykologer og psykiatere (som udgør min. 75% af deltagerne – af hensyn til godkendelse til specialistuddannelsen). Andre faggrupper er velkomne til at kontakte os med henblik på optagelse på uddannelsen, men grundet hensynet til specialistgodkendelsen er der kun begrænsede pladser og optagelse forudsætter dialog med kursusarrangørerne. Det faglige niveau vil ligge på postkandidat niveau og forudsætter indsigt i grundlæggende viden om psykologi og psykoterapi.  En del undervisning foregår på engelsk og størstedelen af anbefalet litteratur til uddannelsen er engelsksproget.

  

Tilmelding

Tilmeldingsfrist 15. april 2024. Tilmelding foregår efter 1. til mølleprincippet. Bemærk du skal tilmelde dig både teori og supervision og skal vælge supervisionsgruppe ved tilmelding. Der er 8 pladser i her supervisionsgruppe. Det er desværre ikke muligt alene at tilmelde sig teorimodulerne (har det været tidligere).

NB har man en anden faglig baggrund end psykolog eller psykiater, skal man før tilmelding skrive til maria@psykologiskperspektiv.dk for at sikre, at der er plads i gruppen, så vi kan sikre at 75% af deltagerne er psykologer eller læger. Vi beklager den ulejlighed, men vi skal sikre vi lever op til Dansk Psykologforenings specialistkrav.

 

 

Betaling

Tilmeldingen er først bindende, når aftaler om betaling er indgået.

Mulighed for betaling i op til 3 rater fordelt over flere regnskabsår. 1. rate skal betales umiddelbart efter tilmelding.

 

 

PROGRAM OG INDHOLD FOR UNDERVISNING

Imellem hvert undervisningsmodul ligger der typist to supervisionsdage, jf. datoer ovenfor under de forskellige grupper

 

MBT med børn & introduktion til MBT (3 dage)

Datoer : 21. 22. og 23. maj 2024

Indføring i grundbegreberne i mentaliseringsteori og MBT med børn. en række konkrete teknikker vil blive introduceret, såvel som lege og andre terapeutiske aktiviteter. Arbejdet med Interventionsspektret, fokusformuleringer og anvendelsen af udviklingspsykologiske opmærksomheder i terapien vil være i fokus. Konkrete aktiviteter og samtale modeller som kan anvendes i forældresamtaler vil ligeledes blive præsenteret.

Undervisere: Susanne Nielsen & Maria Nannestad


MBT med unge og forældre (2 dage)

Datoer: 16. og 17. september 2024

Dette modul giver en introduktion til mentaliseringsbaseret terapi med unge. Dagene byder på en praktisk orienteret tilgang til nøgleelementerne i modellen og dens konkrete anvendelighed sammen med de unge. Holdet vil få gennemgået nogle af de særlige kompleksiteter, der kan være forbundet med at arbejde terapeutisk med unge og relevansen af mentalisering i relationer, i opretholdelsen af selvværd, affektregulering og impulskontrol.

Underviser: Maria Svernell, Sverige

Undervisning på engelsk


MBT med familier (2 dage)

Datoer: 28. og 29. november 2024

Mentaliseringsbaseret familieterapi, herunder den mentaliserende holdning i familiearbejde, det mentaliserende loop som grundlæggende interventionsmodel og familieaktiviteter som interventionskontekst. Fokusformuleringer i familier.  Der vil være rollespil og fokus på læring af terapeutiske færdigheder på disse dage.

Underviser: Dickon Bevington


MBT-C & A og forældrearbejde, Traume (2 dage)

27. og 28. februar 2025

Mentaliseringsbaseret traumearbejde med børn i vil blive udfoldet med understøttelse af terapivideoer. Nicole vil have fokus på terapeutens brug af selv og egen mentalisering i mødet med traumatiserede børn og unge. 

Underviser: Nicole Muller, Holland

Undervisning på engelsk


MBT med børn med neurodiversitet og deres forældre (2 dage)

2. og 3. juni 2025

Dette modul vil have særligt fokus på MBT i mødet med børn der er neurodiverse (gennemgribende udviklingsforstyrrelser og opmærksomhedsforstyrrelser) og de særlige opmærksomheder det fordrer i terapien. Ligeledes vil der være fokus på de udviklingsmuligheder der er i mentaliserings baseret terapeutiske indsatser.

Mentaliseringsbaseret forældrearbejde vil ligeledes være i fokus, hvor konkrete opmærksomheder og modeller vil blive trænet.

Norka Malberg, Spanien

Undervisning på engelsk


MBT med spæd- og småbørn/kropslig og legefokuseret mentalisering (2 dage)

Datoer: 25. og 26. september 2025

Mentaliseringsbaseret arbejdet med gravide og småbørn. Konkrete lege og mentaliseringsunderstøttende aktiviteter. Brug af samspilsobservationer, video og videofeedback i arbejdet. 

Underviser: Saraa Salo, Finland

Undervisning på engelskMBT med grupper med børn og unge og afslutning (2 dage)

Datoer: 20. og 21. november 2025

Mentaliseringsbaseret gruppeterapi med både unge og børn. Mentaliserende gruppelege, terapeutiske opmærksomheder, visitationsprocedure m.v. vil være i fokus. Derudover vil der være fokus på afslutning og generalisering af MBT-forløb og selve uddannelsen.

Undervisere: Sune Bo (MBT-unge grupper, dag 1) & Maria Nannestad (MBT-børnegrupper, dag 2)

 

Præsentation af underviserne  

Maria Svernell, er autoriseret psykolog/psykoterapeut og akkrediteret MBT-A supervisor. Maria begyndte at arbejde med mentalisering 2006, blev Trudie Rossouws (grundlægger av MBT-A modellen) højre hånd fra 2010 og har bidraget til udviklingen af MBT-A undervisning og supervision ved Anna Freud Centeret, London. Maria er medlem af styregruppen for udvikling af MBT-CYP (Children, Young, Parents) ved Anna Freud Centeret. Maria har arbejdet klinisk med voksne med borderline personlighedsforstyrrelse, voksne med herorinafhængighed og især med unge med forskellige former for psykiske vanskeligheder og deres forældre. Maria er psykodynamisk skolet, relationelt orienteret, ligesom hun er uddannet supervisor og har en lang og solid erfaring med terapi såvel som supervision. Maria arbejder fortsat klinisk, skriver Ph.D. og underviser ved Karlstad Universitet, Sverige, med fokus på mentalisering.

 

Nicole Muller er børne- og ungdomspsykolog og familiebehandler i et privat praksisfællesskab i Holland. Hun er oprindeligt uddannet som kognitiv adfærds- og familieterapeut og har en række af efteruddannelser. De sidste 15 år har hun arbejdet med MBT med børn og unge med tilknytningsforstyrrelser, traumer og begyndende personlighedsforstyrrelser. Nicole har skrevet “Mentalization-Based Treatment for Children: a time-limited approach” sammen med et internationalt team. Bogen er en behandlingsguide til arbejdet med børn I alderen 5-12 år. Hun er underviser og supervisor I MBT-C, MBT-A og MBT-F i Holland og i London ved Anna Freud National Centre for Children and Families.   

 

Norka Malberg har 30 års erfaring som psykolog og psykoterapeut. Hun er uddannet fra Anna Freud Centeret i London og har en klinisk doktorgrad fra University College London samt kandidatgrader i klinisk psykologi og udviklingspsykologi fra Harvard University og Florida International University. Norka har en særlig passion for arbejdet med MBT-børn og unge med neurodiversitet og deres forældre. Norka har i dag et rigt klinisk arbejde og en privat praksis i Barcelona, Spanien.

 

Dickon Bevington 


Saara Salo er psykolog, PhD. og efteruddannet inden for familieterapi, forælder-barn psykoterapi, Theraplay og MentaliseringsBaseret Familieterapi. Hun har arbejdet med børn og familier i over 15 år ved Helsinki Universitet, Finland, og i privat praksis. Saaras forskningsmæssige og kliniske interesser er centreret omkring forståelsen af, hvordan nære relationer formes (forældre-barn-interaktion) og hvordan disse relationer modulerer barnets trivsel og udvikling. Saara er certificeret MBT-F-underviser og samarbejder med Anna Freud Centeret, bl.a. omkring udviklingen af Reflective Video Feedback.  

 

Sune Bo er cand.psych. Ph.D., specialpsykolog i psykiatrien og specialist og supervisor i psykoterapi samt certificeret i MBT ved institut for Mentalisering. Sune har flere års erfaring med undervisning, supervison og mentaliseringsbaseret terapi med unge og voksne. Sune er ansat i psykiatrien, Region Syddanmark og har bl.a. været projektleder på et RCT-studie af mentaliseringsbaseret gruppeterapi med unge med borderline personlighedsforstyrrelse.  

 

Susanne Wederkinck Nielsen er cand.psych.aut., specialist i børnepsykologi og psykoterapi med børn samt godkendt supervisor i Psykologisk Perspektiv. Susanne har arbejdet i Pædagogisk Psykologisk Rårdgivning og familiehus igennem en længere årrække, ligesom hun siden 2017 har haft. Susanne er efteruddannet med særlig interesse indenfor tilknytning og MBT. Hun er certificeret MBT-F og MBT-C praktiker og supervisor ved Anna Freud Centeret. Aktuelt (2022-24) supervisor på RCT-studie med fokus på MBT-F i plejefamilier. Praksisområde: MBT med børn, unge og familier samt mentaliseringsbaseret supervision og undervisning.

 

Maria Højer Nannestad er cand.psych.aut. specialist i psykoterapi med børn og voksne samt godkendt supervisor og psykolog i Psykologisk Perspektiv. Maria har omfattende erfaring med og viden om behandling af udsatte børn, unge og deres familier. Maria arbejdet en årrække i kommunalt regi med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, familiebehandling samt med voldsramte familier på krisecentre og hjemløse unge, individuelt såvel som i grupper. Maria er certificeret MBT-C praktiker og supervisor ved Anna Freud Centeret. Praksisområder: Traumebehandling, vold i familien, MBT med børn, unge og familier samt mentaliserseringsbaseret supervision og undervisning.
Kontakt os endeligt hvis du har spørgsmål 

_______