MBT

2 ÅRIG SPECIALIST UDDANNELSE I  

MENTALISERINGSBASERET TERAPI (MBT)  

I ARBEJDET MED  

BØRN, UNGE & DERES FAMILIER

2023-24


Psykologisk Perspektiv udbyder for femte gang en specialist-godkendt uddannelse i Mentaliseringsbaseret terapi. Vi gør det med en ambition om at bidrage til terapeutisk udvikling i forhold til at møde mentale og sociale udfordringer hos børn, unge og deres familier. Hvis du vælger at ”hoppe om bord” på denne uddannelse, så vil du være med til at træde stien imens vi går den, fordi MBT i mødet med børn, unge og familier er i rivende udvikling.


Undervisere

 

 • Nicole Muller, Centrum Hecht, privat praksis, Holland  
 • Svenja Taubner, Heidelberg Universitet, Tyskland
 • Saraa Salo, Helsinki Universitet og Pilke Klinikka, Finland
 • Nana Lund Nørgaard, Mind2mind
 • Anne Blom Corlin, Mind2mind 
 • Sune Bo, Psykiatrien i Region Syddanmark 
 • Susanne Wederkinck Nielsen, Psykologisk Perspektiv 
 • Maria Højer Nannestad, Psykologisk Perspektiv

 

Temaer igennem uddannelsen

    

I LØBET AF UDDANNELSEN VIL BL.A. NEDENSTÅENDE BLIVE FOLDET UD i forhold til MENTALISERINGSBASERET BEHANDLING  

 • KONKRETE MBT-TEKNIKKER OG AKTIVITETER 
 • UDVIKLING AF MENTALISERING 
 • VURDERING AF KLIENTERS MENTALISERINGSFÆRDIGHEDER 
 • EPISTEMISK TILLID 
 • MENTALISERINGSBASEREDE CASE/FOKUSFORMULERINGER
 • UDVIKLINGSTRAUMERS BETYDNING FOR MENTALISERINGSFÆRDIGHEDER 
 • MENTALISERINGSSVIGT OG IKKE-MENTALISERENDE TILSTANDE 
 • UDVIKLING AF HJÆLPSOM MENTALISERING 
 • MENTALISERINGSBASERET FAMILIEBEHANDLING 
 • MENTALISERINGSBASERET TERAPI I SPÆD- OG SMÅBØRNSFAMILIER 
 • MENTALISERINGSBASERET TERAPI MED UNGE 
 • VURDERING AF TERAPEUTENS OVERHOLDELSE AF MBT METODER 
 • EVALUERING AF KLIENTERS UDBYTTE AF MBT 

 

Supervision

DER er MULIGHED FOR AT DELTAGE I 12 DAGE AF 5,5 TIMER MED VIDEOBASERET SUPERVISION (66 TIMER I ALT) 

 

Supervisionen opfylder også kravene til 30 timers videosupervision. Vær opmærksom på, at hvis du skal bruge uddannelsen til psykoterapi 12.4.4.2.2, så skal du have metodesupervision i relation til teorien, og det er derfor relevant at tilmelde dig både teori og supervision.  

   

Supervisionen er metodisk og videobaseret, hvilket betyder, at deltagerne skal være i stand til at medbringe videoer af terapeutiske samtaler til supervisionen til ca. hver tredje supervisionsgang. Supervisionen har til sigte at understøtte udviklingen af psykologernes metodiske/mentaliseringsbaserede terapeutiske færdigheder. Det er visionen, at supervisionen vil finde sted i en varm og tryg stemning, der også i sig selv vil understøtte terapeutens egen hjælpsomme mentalisering. I supervisionen vil der også være fokus på supervisandernes egen mentalisering, ligesom deres egne tilknytningshistorier vil blive bragt i spil med fokus på historiernes betydning for den terapeutiske relation.  

Supervisionen vil være temabaseret og særligt indledningsvist være nært knyttet til undervisningsdagene ved f.eks. at have overlappende temaer og derved sikre, at de teoretiske perspektiver bliver omsat til konkret praksis. Der er krav om aktiv deltagelse og bidrag med MBT-terapivideoer i supervisionsgrupperne.  

Supervisionsgrupperne kommer til at omfatte 66 supervisionstimer i grupper af max 8. personer.  

Supervisionen varetages af Susanne Wederkinck Nielsen & Maria Højer Nannestad og der skiftes supervisor undervejs, således at hver gruppe har 6 dages supervision med begge supervisorer.  

   

Læse-/studiegruppe

Ved uddannelsens start organiseres læse- og studiegrupper, som vi anbefaler mødes imellem undervisningsgangene. I relation til teorien vil der være anbefalinger til læst litteratur, og samtidig er der plads til, at grupperne selv kan finde deres foretrukne læringsveje. 

 

 

Specialistgodkendelse

For psykologer der er på vej til at blive specialister, er det relevant at vide, at uddannelsen er godkendt AF DANSK PSYKOLOGFORENINGS FAGNÆVN TIL: 

 

6.4.4.2.3. Klinisk teori (42 timer) og træning indenfor klinisk børn og unge psykologi (48 timer) (Klinisk børne- og ungepsykologi 90 timer i alt)

11.4.4.2.2. Intervention i det kliniske arbejde (Sundhedspsykologisk arbejde, 90 timer)

12.4.4.2.2 Klinisk teori og træning indenfor psykoterapi. Længerevarende og samlet tilrettelagt uddannelsesforløb i psykoterapi (Psykoterapi med børn og unge, 90 timer)

 

Praktisk

Sted: Undervisning finder sted i NOR/Nordic Health House på Hejrevej 30, 5. sal, 2400 København NV (tæt på metro) og supervisionen finder sted i vores klinik 5 min. fra Nørreport st.

Start: marts 2023

Slut: 2024

 

Vi forventer det ikke, men der kan forekomme enkelte ændringer i programmet.  

  

Tider

Af hensyn til deltagere, der kommer lang vejs fra, så er den første undervisningsdag i et modul fra kl. 9.30 -16.30, den (de) efterfølgende dag(e) fra kl. 9.00 - 16.00. OBS første dag skal vi være sammen helt til klokken 20.00 (eller 22 for dem der vil have endnu mere hygge med)

Supervisionen starter kl. 9.30 og slutter kl. 15.30 (med mindre andet aftales i gruppen). 

  

Pris og betaling

Teori alene: 39.500,- kr. Teori og supervision: 60.500,- kr. Prisen er samlet for begge år.

 

Indbetaling: reg.nr. 3409 kontonr. 12400675. Der også mulighed for EAN-betaling. Oplys da EAN-nr., CVR.nr., Navn og adresse på betalende institution samt navn på en kontaktperson (f.eks. sekretær som skal tage behandle/godkende fakturaen).  

 

Forplejning

På undervisningsdagene er der fuld forplejning med morgenmad, frokost og kage/sødt om eftermiddagen, samt vand, te og kaffe i løbet af dagen.  

På supervisionsdagene er der vand, te, kaffe, frugt og lidt sødt. Til frokost er der et hav af lokale cafeer og sandwichbarer som vi kan anbefale, ligesom det er en mulighed at nyde en medbragt madpakke i ved søerne eller i universitetets have (ligger lige overfor klinikken) i sommermånederne.  

  

Deltagere

Uddannelsen henvender sig til psykologer (som udgør min. 75 % af deltagerne – af hensyn til godkendelse til specialistuddannelsen), psykiatere og andre faggrupper. Det faglige niveau vil ligge på postkandidat niveau og forudsætter indsigt i grundlæggende viden om psykologi og psykoterapi. Når der er 16 tilmeldte, så er vi sikre på at kunne afvikle uddannelsen. En del undervisning foregår på engelsk og størstedelen af anbefalet litteratur til uddannelsen er engelsksproget. Forud for tilmelding vil fagpersoner med anden faglig baggrund end cand.psych. blive inviteret til en samtale med fokus på at afstemme forventninger til uddannelsen. Dette for at sikre et godt match og optimalt udbytte. Samtalerne vil ligge mandag formiddage og finde sted i vores klinik i København eller online, hvis man kommer langvejs fra.   

  

Tilmelding

Senest 15. januar 2023. Tilmelding foregår efter 1. til mølleprincippet. Send en mail til susanne@psykologiskperspektiv.dk. Tilmeldingen er først bindende, når aftaler om betaling er indgået. Mulighed for betaling i op til 3 rater fordelt over flere regnskabsår. 1. rate skal betales umiddelbart efter tilmelding. I tilmeldingsmailen bedes du oplyse: Navn // Telefon // Mail // Uddannelse// Ønske om teori og supervision eller kun teori // foretrukken supervisionsdag (mandag, tirsdag eller onsdag) //En kort beskrivelse af Arbejds-/erfaringsområde og motivation for at ønske deltagelse på uddannelsen//ean-nr. og kontaktid. hvis offentlig arbejdsplads skal betale - ellers personlige faktureringsoplysninger som adresse og evt. CVR-nr.. Når holdet er sammensat, sendes en deltagerliste ud, og derfor må du gerne skrive om dine kontaktinformationer må fremgå af en deltagerliste (grundet GDPR er vi nødt til at spørge).


Uddannelsesprogram:

Online-intro til uddannelsen

28. februar kl. 16-17.30

v. Maria og Susanne


Introduktion til mentaliseringsteori/refleksiv funktion og klassisk MBT med unge.

6.-7. marts 2023

Den teoretiske ramme og baggrund for MBT vil blive præsenteret. Klassisk MBT med unge mennesker vil blive introduceret og der vil være fokus på, hvordan klientens mentaliseringsfærdigheder kan vurderes til brug i klinisk praksis.

Der vil være videooptagelse af terapi og øvelser for deltagerne.

OBS: Mandag den 6. marts er der program helt til kl. 20.           

v. Anne Blom Corlin & Nana Nørgaard

 

Supervision x 2 dage (se oversigt nedenfor)

v. Maria H Nannestad eller Susanne W. Nielsen


MBT med dyssociale unge og Lighthouse Program

6.-7. juni 2023

Mentaliseringsstøtte til og arbejde med dyssociale unge. Herunder at engagere unge med ”Motivational Interviewing” og fokus på terapeutens egne mentaliserings vanskeligheder.

På andendagen vil der være fokus på det mentaliseringsbaserede forældre-program Lighthouse Program, som har til formål at fremme forældres mentalisering af deres børn, som har udfordringer

v. Svenja Taubner (undervisning på engelsk)


Supervision x 2 dage

v. Maria H Nannestad eller Susanne W. Nielsen

 

Mentaliseringsbaseret terapi med børn

13.-14. november 2023

Indføring i MBT med børn. Der vil blive introduceret en række konkrete teknikker, lege og andre terapeutiske aktiviteter (bl.a. fra MBT-Children programmet). Også fokus på parallelt arbejde med børn og deres forældre.

Introduktion til fokusformuleringer med børn samt vurdering af børns mentaliseringsfærdigheder.

v. Maria H. Nannestad og Susanne W. Nielsen


Supervision x 2 dage

v. Maria H Nannestad eller Susanne W. Nielsen

 

MBT med børn med traumer

5.-6. februar 2024

Mentaliseringsbaseret traumearbejde med børn i vil blive udfoldet med understøttelse af terapivideoer. Nicole vil have fokus på terapeutens brug af selv og egen mentalisering i mødet med traumatiserede børn.  

v. Nicole Müller (Undervisning på engelsk)


Supervision x 2 dage

v. Susanne W. Nielsen eller Maria H Nannestad

 

MBT-Familier og mentalisering i forældrearbejde

13.-15. maj 2024

Mentaliseringsbaseret familieterapi, herunder den mentaliserende holdning i familiearbejde, det mentaliserende loop som grundlæggende interventionsmodel og familieaktiviteter som interventionskontekst. Fokusformuleringer i familier.  Der vil være rollespil og fokus på læring af terapeutiske færdigheder på disse dage

v. Susanne W. Nielsen og Maria H. Nannestad (1 dg) og Nicole Müller (2 dg) (Undervisning på engelsk)


Supervision x 2 dage

v. Susanne W. Nielsen eller Maria H Nannestad

 

MBT med spæd- og småbørn/kropslig og legefokuseret mentalisering   

19.-20. september 2024

Mentaliseringsbaseret arbejdet med gravide og småbørn. Konkrete lege og mentaliseringsunderstøttende aktiviteter. Brug af samspilsobservationer, video og videofeedback i arbejdet. Desuden fokus på arbejdet med forældre og familier med traumer.    

v. Saara Salo (Undervisning på engelsk)


Supervision x 2 dage

v. Susanne W. Nielsen eller Maria H Nannestad

 

MBT-Ungegrupper og MBT-Børnegrupper samt afrunding af uddannelsen

14.-15. november 2023

Grundlæggende viden og opmærksomheder i forhold til gruppeterapi. Introduktion til mentaliseringsbaseret gruppeterapi med både unge og børn. Mentaliserende gruppelege, terapeutiske opmærksomheder, visitationsprocedure m.v. vil blive gennemgået.

Kliniske eksempler og hands on læring vil være i centrum.

v. Sune Bo Hansen (1 dg) og Susanne og Maria (1 dg)

 

Supervisionsgruppedatoer 

Hvis du tilmelder dig supervision, må du meget gerne lade os vide hvilken dag du helst vil modtage supervision. Vi skifter supervisor halvvejs for at imødekomme fagnævnenes krav om supervision. 


Mandagsgruppen mødes:

20.03.23, 24.04.23, 11.09.23, 23.10.23, i8.12.23

15.01.24, 04.03.24, 08.04.24, 10.06.24, 19.08.24, 07.10.24, 04.11.24

 

Tirsdagsgruppen mødes:

28.03.23, 16.05.23, 29.08.23, 03.10.23, 12.12.23

09.01.24, 12.03.24, 16.04.24, 18.06.24, 27.08.24, 01.10.24, 29.10.24


Onsdagsgruppen mødes: 

19.04.23, 10.05.23, 30.08.23, 11.10.23, 13.12.23

17.01.24, 13.03.24, 17.04.24, 12.06.24, 21.08.24, 02.10.24, 30.10.24


Præsentation af underviserne  


Nicole Muller er børne- og ungdomspsykolog og familiebehandler i et privat praksisfællesskab i Holland. Hun er oprindeligt uddannet som kognitiv adfærds- og familieterapeut. De sidste 15 år har hun arbejdet med MBT med børn og unge med tilknytningsforstyrrelser, traumer og begyndende personlighedsforstyrrelser. Nicole har skrevet “Mentalization-Based Treatment for Children: a time-limited approach” sammen med et internationalt team. Bogen er en behandlingsguide til arbejdet med børn I alderen 5-12 år. Hun er underviser og supervisor I MBT-C, MBT-A og MBT-F i Holland og i London ved Anna Freud National Centre for Children and Families.   


Svenja Taubner er uddannet psykolog og senere efteruddannet til psykoterapeut indenfor den psykoanalytiske retning. Hun er professor ved Heidelberg universitet i Tyskland. Svenja har forsket i unge i adfærdsvanskeligheder og deres tilknytning og mentaliseringsudfordringer. Hun underviser og samarbejder med Anna Fred Center for Children and Families i London, blandet andet om Refleksivt Funktionsniveau og MBT-A. Svenja har udgivet en lang række forskningsartikler.


Saara Salo er psykolog, PhD. og efteruddannet inden for familieterapi, forælder-barn psykoterapi, Theraplay og MentaliseringsBaseret Familieterapi. Hun har arbejdet med børn og familier i over 15 år ved Helsinki Universitet og i privat praksis. Saaras forskningsmæssige og kliniske interesser er centreret omkring forståelsen af, hvordan nære relationer formes (forældre-barn-interaktion) og hvordan disse relationer modulerer barnets trivsel og udvikling. Saara er certificeret MBT-F-underviser og samarbejder med Anna Freud Centeret, bl.a. omkring udviklingen af Reflective Video Feedback.   


Anne Blom Corlin, Mind to Mind, er autoriseret psykolog, godkendt specialist i psykoterapi (voksne). Siden 2014 arbejdet som selvstændig psykolog. Anne har flere års erfaring med at implementere og anvende mentaliseringsbaserede metoder og teori i supervision, undervisning og terapi, særligt inden for plejefamilieområdet, hvor hun klinisk arbejder med plejebørn og deres familier. Fra sommeren 2022 med som supervisor i forskningsprojekt ved VIVE, hvor der skal afprøves mentaliseringsbaseret familieterapi (MBT-F) til plejefamilier. Anne har været ansat 6 år i voksenpsykiatrien, senest ved Psykoterapeutisk Center Stolpegård, med særligt fokus på tilknytnings- og choktraumer og kompleks PTSD. Har dertil arbejdet indenfor spædbørnsområdet og er certificeret træner i kodning af Refleksiv Funktionsskala på Parent Development Interview (PDI), samt dansk ekspert og supervisor ved det evidensbaserede program Minding the Baby, som aktuelt implementeres i Danmark.


Nana Lund Nørgaard, Mind to mind, er autoriseret psykolog, godkendt specialist i psykoterapi (voksne), godkendt supervisor. Nana har omfattende klinisk erfaring fra psykiatrien med mentaliseringsbaseret behandling af personlighedsforstyrrelser og er efteruddannet i mentaliseringsbaseret terapi fra Institut for mentalisering i Oslo. Fra 2011-januar 2018 har Nana været ansat ved Psykoterapeutisk Center Stolpegård (PCS), Ambulatorium for Personlighedsforstyrrelser, hvor hun har arbejdet med voksne med personlighedsforstyrrelser, og ofte tilknytningstraumer/kompleks PTSD, under løbende supervision af Anthony Bateman. Siden 2018 selvstændig psykolog med omfattende erfaring med undervisning og supervision med afsæt i MBT.


Sune Bo er cand.psych. Ph.D., specialpsykolog i psykiatrien og specialist og supervisor i psykoterapi samt certificeret i MBT ved institut for Mentalisering. Sune har flere års erfaring med undervisning, supervison og mentaliseringsbaseret terapi med børn, unge og voksne. Sune er ansat i i psykiatrien, Region Syddanmark og har bl.a. været projektleder på et RCT-studie af mentaliseringsbaseret gruppeterapi med unge med borderline personlighedsforstyrrelse.  


Susanne Wederkinck Nielsen er cand.psych.aut., specialist i børnepsykologi og psykoterapi med børn samt godkendt supervisor i Psykologisk Perspektiv. Susanne har arbejdet i PPR og familiehus igennem en længere årrække, ligesom hun siden 2017 har haft. Susanne er efteruddannet med særlig interesse indenfor tilknytning og MBT. MBT-F og MBT-C praktiker og supervisor ved Anna Freud Centeret. Aktuelt (2022-24) supervisor på RCT-studie med fokus på MBT-F i plejefamilier. Praksisområde: MBT med børn, unge og familier samt mentaliseringsbaseret supervision og undervisning.


Maria Højer Nannestad er cand.psych.aut. specialist i psykoterapi med børn og voksne samt godkendt supervisor og psykolog i Psykologisk Perspektiv. Maria har omfattende erfaring med og viden om behandling af udsatte børn, unge og deres familier. Maria arbejdet en årrække i kommunalt regi med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, familiebehandling samt med voldsramte familier på krisecentre og hjemløse unge, individuelt såvel som i grupper. Maria er certificeret MBT-C praktiker og supervisor ved Anna Freud Centeret. Praksisområder: Traumebehandling, vold i familien, MBT med børn, unge og familier samt mentaliserseringsbaseret supervision og undervisning.

_______