MBT

2 ÅRIG SPECIALIST UDDANNELSE I  

MENTALISERINGSBASERET TERAPI (MBT)  

I ARBEJDET MED  

BØRN, UNGE & DERES FAMILIER  

 

Psykologisk Perspektiv udbyder for tredje gang denne uddannelse i Mentaliserings Baseret Terapi (MBT) i arbejdet med børn, unge og deres familier med en ambition om at bidrage til endnu bedre støtte af den mentale og sociale udvikling hos børn, unge og deres familier og de kontekster de indgår i. Uddannelsen stiler mod at bidrage til brobygningen fra voksenpsykiatrien - hvorfra MBT udspringer - til behandling inden for børne- og familieområdet.  


MBT har sin berettigelse i børne- og familiearbejdet, fordi metoden arbejder fokuseret på at styrke klienternes relationelle udfordringer, hvilket ofte er fællesnævneren for de problemstillinger familierne henvender sig med eller bliver henvist til at arbejde med i børne-, unge- og familieterapi. Vores kursusprogram er sammensat af internationale eksperter indenfor MBT, såvel som danske specialister fra børne- og ungepsykiatrien, privat og kommunalt regi.  

  

Undervisere:  

Trudie Rossouw, Ungdomspsykiater, privat klinik i London

Saraa Salo, Helsinki Universitet og privat klinik, Finland  

Nicole Müller, Jutters, Child & Adolescent Mental Health Service, Holland   

Svenja Taubner, Heidelberg Universitet, Tyskland  

Sune Bo, Børne- og Ungdomspsykiatrien, Region Sjælland,  

Marlene Stokholm, Poppelgården familiecenter,   

Gry Skytte Egsgaard, FamiliePsykologerne /Egsgaard&Nielsen,   

Susanne Wederkinck Nielsen, Psykologisk Perspektiv og Familiepsykologerne /Egsgaard&Nielsen  

Maria Højer Nannestad, Psykologisk Perspektiv.  

 

 

FORVENTES GODKENDT AF DANSK PSYKOLOGFORENINGS FAGNÆVN TIL: 

 

PSYKOTERAPEUTISKE METODER - 15 DAGES TEORI (9O TIMER) 

KLINISK BØRNEPSYKOLOGI 6.4.4.2.3 (78 TIMER) 

PSYKOTERAPI MED BØRN 12.4.4.2.2 (90 TIMER) 

ANDEN TEORETISK REFERENCERAMME 12.4.4.2.3. (30 TIMER) 

 

DERTIL ER DER MULIGHED FOR AT DELTAGE I

12 DAGE AF 6 TIMER MED VIDEOBASERET SUPERVISION (72 TIMER I ALT) 

 

(Supervisionen opfylder også specialistkravene til 30 timers videosupervision). Vær opmærksom på, at hvis du skal bruge uddannelsen til psykoterapi 12.4.4.2.2, så skal du have metodesupervision i relation til teorien, og det er derfor relevant at tilmelde dig både teori og supervision.  

   

DERTIL LÆSEAKTIVT PÅ EGEN HÅND OG TRÆNING I LÆSEGRUPPE  

  

Uddannelsen vil være sammensat af faglige oplæg med videodemonstrationer, ”live” demonstrationer og øvelser. De teoretiske perspektiver og idéer vil blive omsat til kursisternes praksis via supervision med konkrete udviklingsmål. Der vil endvidere blive organiseret studiegrupper, hvor vi anbefaler 10 studiegruppedage.  

  

I LØBET AF UDDANNELSEN VIL BL.A. NEDENSTÅENDE BLIVE FOLDET UD i forhold til MENTALISERINGSBASERET BEHANDLING  

 • KONKRETE MBT-TEKNIKKER OG AKTIVITETER 
 • UDVIKLING AF MENTALISERING 
 • VURDERING AF KLIENTERS MENTALISERINGSFÆRDIGHEDER 
 • EPISTEMISK TILLID 
 • UDVIKLINGSTRAUMERS BETYDNING FOR MENTALISERINGSFÆRDIGHEDER 
 • TRAUMEBEHANDLING 
 • MENTALISERINGSSVIGT OG IKKE-MENTALISERENDE TILSTANDE 
 • UDVIKLING AF HJÆLPSOM MENTALISERING 
 • MENTALISERINGSBASERET FAMILIEBEHANDLING 
 • MENTALISERINGSBASERET TERAPI I SPÆD- OG SMÅBØRNSFAMILIER 
 • MENTALISERINGSBASERET TERAPI MED UNGE 
 • VURDERING AF TERAPEUTENS OVERHOLDELSE AF MBT METODER 
 • EVALUERING AF KLIENTERS UDBYTTE AF MBT 

   

Læsegrupper: organiseres ved uddannelsens start. Vi anbefaler at læsegrupperne mødes imellem undervisningsgangene. I relation til teorien vil der være anbefalinger til læst litteratur, og samtidig er der plads til, at læsegrupperne selv kan finde deres foretrukne læringsveje. 

  

Supervision: er metodisk og videobaseret, hvilket betyder, at deltagerne skal være i stand til at medbringe videoer af terapeutiske samtaler til supervisionen til ca. hver anden supervisionsgang. Supervisionen har til sigte at understøtte udviklingen af psykologernes metodiske/mentaliseringsbaserede terapeutiske færdigheder. Det er visionen, at supervisionen vil finde sted i en varm og tryg stemning, der også i sig selv vil understøtte terapeutens egen hjælpsomme mentalisering.  


Supervisionen vil være temabaseret og særligt indledningsvist være nært knyttet til undervisningsdagene ved f.eks. at have overlappende temaer og derved sikre, at de teoretiske perspektiver bliver omsat til konkret praksis. Der er krav om aktiv deltagelse og bidrag i supervisionsgrupperne.  


Supervisionsgrupperne kommer til at omfatte 72 supervisionstimer i grupper af max 8. personer.  

Supervisionen varetages af Susanne Wederkinck Nielsen & Maria Højer Nannestad og der skiftes supervisor undervejs, således at hver gruppe har 6 dages supervision med begge supervisorer.  


Ved flere end 16 tilmeldte oprettes evt. flere grupper, og dermed kan der komme nye/flere datoer i spil end dem, der fremgår af nedenstående program. 

   

Sted: Undervisning finder sted i Vartov, Farvergade 27, København K og supervision finder sted i vores klinik lokaler tæt på Nørreport.


Start: oktober 2020


Slut: maj 2022

  

Tider: Af hensyn til deltagere, der kommer lang vejs fra, så er den første undervisningsdag i et modul fra kl. 9.30 -16.30, den (de) efterfølgende dag(e) fra kl. 9.00 - 16.00.  

Supervisionen starter kl. 9.30 og slutter kl. 16.30 (med mindre andet aftales i gruppen). 

  

Pris: Teori alene: 31.000,- kr. Teori og supervision: 55.000,- kr.    

  

Indbetaling: reg. 3409 kontonr. 12400675. Der også mulighed for EAN-betaling. Oplys da EAN-nr., CVR.nr., Navn og adresse på betalende institution samt navn på en kontaktperson (f.eks. sekretær som skal tage behandle/godkende fakturaen).  

  

Forplejning: på undervisningsdagene er der fuld forplejning med morgenmad, frokost og kage/sødt om eftermiddagen, samt vand, te og kaffe i løbet af dagen.  

På supervisionsdagene er der vand, te, kaffe, frugt, nødder og lidt sødt. Der er et hav af lokale cafeer og sandwichbarer som vi kan anbefale, ligesom det er en mulighed at nyde en medbragt madpakke i klinikken eller nede ved søerne eller botanisk have i sommermånederne.  

  

Deltagere: min. 16 deltagere. Uddannelsen henvender sig til psykologer (som udgør min. 80 % af deltagerne – af hensyn til godkendelse til specialistuddannelsen), psykiatere og andre faggrupper. Det faglige niveau vil ligge på postkandidat niveau og forudsætter indsigt i grundlæggende viden om psykologi og psykoterapi.   

  

Tilmelding: Tilmelding foregår efter 1. til mølleprincippet. Send en mail til Susanne@psykologiskperspektiv.dk. Tilmeldingen er først bindende, når aftaler om betaling er indgået. Mulighed for betaling i rater. I tilmeldingsmailen bedes du oplyse: Navn // Telefon // Mail // Uddannelse// Ønske om teori og supervision eller kun teori // samt en kort beskrivelse af Arbejds-/erfaringsområde og motivation for at ønske deltagelse på uddannelsen.  Når holdet er sammensat sendes en deltagerliste ud, skriv gerne de oplysninger som også må fremgå af en deltagerliste (skriv gerne hvis du IKKE vil fremgå af deltagerlisten).

  

Tilmeldingsfrist: 1. september 2020 (tilmeldingen er bindende, med mindre der er venteliste, eller I selv kan finde en til at overtage jeres plads).   Indhold

Underviser/supervisor

Dato

Introduktion til uddannelsen, begrebet mentalisering, grundlæggende mentaliseringsbaserede interventioner samt vurdering af mentaliseringsfærdigheder  

Sune Bo Hansen, Maria H. Nannestad og Susanne W. Nielsen

26.10-28.10 2020  

Supervision

Maria H Nannestad eller Susanne W. Nielsen

24.11 eller

25.11 2020

Supervision

Maria H Nannestad eller Susanne W. Nielsen

19.01 eller

20.01 2021

Tilknytningsteori og -forståelse i en mentaliseringskontekst

MBT med dyssociale unge

Herunder at engagere unge med ”Motivational Interviewing” og fokus på terapeutens egne mentaliseringsvanskeligheder.

Svenja Taubner

(Undervisning på engelsk)

04.02-05.02. 2021

Supervision

Maria H Nannestad eller Susanne W. Nielsen

02.03 eller

03.03 2021

Supervision

Maria H Nannestad eller Susanne W. Nielsen

23.03 eller

24.03

MBT-Børn  

Individuel MBT med børn. Der vil blive introduceret en række konkrete teknikker (fra MBT-Children programmet).  Herunder vurdering af børns mentaliseringsfærdigheder og udviklingsområder.

Nicole Müller

(Undervisning på engelsk)

26.04-27.04  

2021  

Supervision

Maria H Nannestad eller Susanne W. Nielsen

18.05 eller

19.05 2021

Supervision

Maria H Nannestad eller Susanne W. Nielsen

24.08 eller

25.08 2021

Kropslig og legefokuseret mentalisering   

Mentaliseringsbaseret arbejdet med gravide og småbørn   

Herunder arbejdet med forældre og familier med traumer.   

Saara Salo

(Undervisning på engelsk)

15.09-16.09

2021

Supervision

Maria H Nannestad eller Susanne W. Nielsen

05.10 eller

06.10 2021

Supervision

Maria H Nannestad eller Susanne W. Nielsen

02.11 eller

03.11 2021

MBT med emotionelt ustabile unge

Herunder fokusformuleringer/caseformuleringer med unge, terapeutens modreaktioner og mentaliserende supervisionsmodeller.

Trudie Rossouw

(Undervisning på engelsk)

22.11-23.11 2021

Supervision

Maria H Nannestad eller Susanne W. Nielsen

07.12 eller

08.12 2021

Supervision

Maria H Nannestad eller Susanne W. Nielsen

18.01 eller

19.01 2021

MBT-Familier

Mentaliseringsbaseret familieterapi, herunder den mentaliserende holdning i familiearbejde, det mentaliserende loop som grundlæggende interventionsmodel og familieaktiviteter som interventionskontekst. Fokusformuleringer i familier og hvordan terapeuten kan gøre brug af sig selv og egen mentalisering i det terapeutiske arbejde. Der vil være rollespil og fokus på læring af terapeutiske færdigheder.

Gry Skytte Egsgaard og Marlene Stokholm

03.02-04.02 2022

Supervision

Maria H Nannestad eller Susanne W. Nielsen

08.03 eller

09.03 2022

Supervision

Maria H Nannestad eller Susanne W. Nielsen

05.04 eller

06.04 2022

MBT-Ungegrupper

MBT-Børnegrupper og afrunding af uddannelsen

Introduktion til mentaliseringsbaseret gruppeterapi med både unge og børn. Kliniske eksempler og hands on læring vil være i centrum.

Sune Bo Hansen

Maria H Nannestad og Susanne W. Nielsen

10.05-11.05 2022 

Om underviserne

Sune Bo er cand.psych. Ph.D., specialpsykolog i Børne – og Ungdomspsykiatri og specialist og supervisor i psykoterapi samt certificeret i MBT ved institut for Mentalisering. Sune har flere års erfaring med undervisning, supervison og mentaliseringsbaseret terapi med børn, unge og voksne. Sune er ansat i Børne- og Ungdomspsykiatrien, har været projektleder på et RCT studie af mentaliseringsbaseret gruppeterapi med unge med borderline personlighedsforstyrrelse. 


Trudie Rossouw er ungdomspsykiater og oprindeligt uddannet psykoanalytiker. Hun driver sin egen klinik i London og har arbejdsopgaver for Anna Freud Instituttet. Trudie arbejder særligt med unge ramt af selvskade, ligesom hun arbejder med ambulante unge, hvor hun anvender MBT.


Nicole Muller er børne og ungdoms psykolog og familiebehandler i “Jutters, Child and Adolescent Mental Health Service”, der er en del af “the Parnassia Group” I Holland. Hun er oprindeligt uddannet som kognitiv adfærds- og familieterapeut. De sidste 15 år har hun arbejdet med MBT med børn og unge med tilknytningsforstyrrelser, traumer og begyndende personlighedsforstyrrelser. Nicole har skrevet “Mentalization-Based Treatment for Children: a time-limited approach” sammen med et internationalt team, bogen er en behandlingsguide til arbejdet med børn I alderen 5-12 år. Hun er underviser og supervisor I MBT-C, MBT-A og MBT-F i Holland og i Londen ved Anna Freud National Centre for Children and Families.  

Saara Salo er psykolog, PhD. og efteruddannet inden for familieterapi, forælder-barn psykoterapi, Theraplay og MentaliseringsBaseret Familieterapi. Hun har arbejdet med børn og familier i over 15 år ved Helsinki Universitet og i privat praksis. Saaras forskningsmæssige og kliniske interesser er centreret omkring forståelsen af, hvordan nære relationer formes (forældre-barn-interaktion) og hvordan disse relationer modulerer barnets trivsel og udvikling. Saara er certificeret MBT-F-underviser og samarbejder med Anna Freud Centeret, bl.a. omkring udviklingen af Reflective Video Feedback.  

Svenja Taubner er uddannet psykolog og senere efteruddannet til psykoterapeut indenfor den psykoanalytiske retning. Hun er professor ved Heidelberg universitet. Svenja har forsket i unge i adfærdsvanskeligheder og deres tilknytning og mentaliseringsudfordringer. Hun underviser og samarbejder med Anna Freud National Centre for Children and Families I London og har udgivet en lang række forskningsartikler. 

Marlene Stokholm er børnepsykolog og ansat på Poppelgården Familiecenter i Hvidovre, hvor hun gennem de sidste 10 år har arbejdet med at lave forandringsarbejde med udsatte børn, unge og deres familier. Hun er faglig leder af to AMBIT-baserede projekter i kommunen, hvor der arbejdes fokuseret med mentaliseringen hos barnet, familien, skolen og de øvrige professionelle for at undgå hhv. skoleskoleværing (projekt U-start) og anbringelser (projekt Familiebånd). Marlene er specialist i psykoterapi med børn og Anna Freud Center-certificeret MBT-F terapeut og MBT-F supervisor.

Gry Skytte Egsgaard er privatpraktiserende psykolog ved Familiepsykologerne og arbejder med mentaliseringsbaseret behandling og intervenerende undersøgelser af børn og familier, samt undervisning og supervision af psykologer og andre faggrupper inden for børne- og familieområdet. Gry er efteruddannet med særligt fokus på tilknytningsteoretiske og mentaliseringsbaserede metoder, specialist i klinisk børnepsykologi og certificeret MBT-F terapeut og MBT-F supervisor fra Anna Freud Centeret.


Susanne Wederkinck Nielsen er cand.psych.aut., og privat praktiserende psykolog ved Familiepsykologerne og Psykologisk Perspektiv. Hun laver mentaliseringsbaseret terapi med børn, unge og familier og intervenerende forældrekompetenceundersøgelser samt undervisning og supervision af psykologer og andre faggrupper. Susanne er efteruddannet i bl.a. mentaliseringsbaseret terapi og certificereret MBT-F terapeut og MBT-F supervisor ved Anna Freud Centeret. Derudover er hun, sammen med Marlene Stokholm og Gry Skytte Egsgaard, en del af MBT-F Danmark, der i samarbejde med Anna Freud Instituttet har videreudviklet MBT-F. Susanne er specialist i klinisk børnepsykologi.

Maria Højer Nannestad er cand.psych.aut. og specialist i psykoterapi med børn og voksne og har omfattende erfaring med og viden om behandling af udsatte børn, unge og deres familier. Maria har arbejdet med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, familiebehandling og har i 5 år været ansat i Københavns Kommune hvor hun arbejdede med behandling af børn, unge og kvinder, der har været udsat for vold i nære relationer og hjemløse unge. Hun er pt. ansat halvtid i Lev Uden Vold, hvor hun varetager gruppeterapi for voldsramte kvinder, mænd og børn, ligesom hun arbejder som privat praktiserende psykolog, hvor hun laver terapi, supervision og undervisning. Maria er uddannet inden for narrativ terapi såvel som tilknytnings- og mentaliseringsbaseret terapi.   

Du er velkommen til at kontakte os og høre nærmere.  


Med venlig hilsen  

PSYKOLOGISK PERSPEKTIV

- Maria & Susanne 

Alle rettigheder - Psykologisk Perspektiv