MBT Masterclass Mentaliserende Netværksarbejde


MENTALISERENDE NETVÆRKSARBEJDE (AMBIT)Undervisere: Gry Skytte & Marlene Stockholm, AMBIT foreningen Danmark


For de fleste psykologer,der arbejder inden for børne- og familieområdet, er det en almindelig erfaring,at det kan være vanskeligt at hjælpe mennesker, der lever med komplekseproblemstillinger og hvor hjælpen gives på tværs af fagprofessioner, afdelingereller endog sektorer. En mentaliseringsbaseret tilgang til arbejdet mednetværket omkring dem, vi søger at hjælpe, kan bidrage til en størreafstemthed, koordinering og effekt af den hjælp, der tilbydes. AMBIT rummersåvel en rammetænkning for organiseringen af hjælp på tværs af netværk, somkonkrete redskaber til mentaliseringsbaseret netværksarbejde. Dagen vil rummeen introduktion til tænkningen bag AMBIT og til centrale redskaber. 


Adresse: Masterclassen finder sted i vores klinik, Sankt Annæ Plads 12, 3. sal. København K. (der er desværre ikke elevator)


Dato: 20. november 2024


Tid: 10.00-17.00 med en times frokost


Pris: 2000,- plus moms (2.500,- inkl moms)


Tilmelding via dette link:

https://system.easypractice.net/event/masterclass-om-ambit-mentaliserende-netvaerksarbejde-v-gry-skytte-egsgaard-og-marlene-stockholm-bfea4


Faktura sendes umiddelbart efter tilmeldingen er modtaget. Noter derfor faktureringsinfo; navn, adresse og evt. CVR eller EAN nr samt den mail fakturaen skal sendes til i forbindelse med tilmelding.