Samtaler

Samtaleterapi giver dig/jer en mulighed for at få et overblik over og udvikle en ny forståelse af din situation sammen med en udenforstående og professionel samtalepartner. Du kan få den tid og det rum, som det kræver at tænke over, hvad der er vigtigt for dig, og hvad der fjerner dig fra det liv du gerne vil leve.


Vi tilbyder

 • Individuelle terapiforløb
 • Terapi med børn og unge
 • Familieterapi


Temaer

Fælles for dem vi møder er, at de gerne vil leve deres liv på andre måder, end de gør i dag.


Det er vores erfaring, at terapi kan være gavnlig, hvis:

 • du er i en krise eller har været det
 • du har haft en dårlig oplevelse, som du/I har brug for at få bearbejdet
 • du oplever, at livet styrer dig, og du har brug for at tage styringen med dit liv tilbage
 • du oplever dig overvældet af triste, modløse eller forvirrende tanker
 • du oplever, at stressen har fået ram på dig
 • du oplever, at dit selvværd er for lille
 • du føler dig deprimeret
 • du oplever udfordringer i relationen til nærtstående
 • I har flere konflikter med jeres barn/børn, end I ønsker
 • I oplever andre problemer i familien


Eller mere overordnet; hvis du oplever at være kommet for langt væk fra at leve det liv du gerne vil leve, eller at være den kæreste, forælder, datter/søn, søskende, chef/kollega du ønsker at være.


Vores værdier og metoder

De, der søger terapi, gør det ikke uden omkostninger. Dels er der et økonomisk aspekt. Dels er det ofte forbundet med ubehag eller ligefrem smerte at være der, hvor man har erkendt, at der er noget, som går én så meget på, at man må gøre noget – også selvom man ikke kan sætte fingeren på lige præcis hvad. For nogle af dem vi taler med, er det endda første gang de tager kampen op og fortæller om de vanskeligheder, som de er oppe imod.


Derfor er det vigtigt for os, at terapien opleves hjælpsomt af de mennesker vi taler med. Vi tilpasser vores tilgange og metoder således, at de synes virksomme og opleves meningsfulde for dem vi taler med. Vi er blandt andet inspireret af de mentaliseringsbaserede, narrative og systemiske, samt nyeste dynamiske og kognitive retninger. I samtalerne vil vi løbende evaluere forløbet for at sikre at terapien har den ønskede effekt for dig.


Varighed

Varigheden af et terapeutisk forløb kan variere alt efter problemstillingen, og hvad du ønsker. Nogle har brug for få samtaler, mens andre har brug for et længere forløb, så længden af et forløb kan variere fra en enkelt samtale til mange samtaler igennem flere år. Langt de fleste mennesker som vi taler med kommer mellem 5 og 10 gange.


Det er vigtigt for os relativt hurtigt i forløbet at evaluere effekten af samtalerne, dette skyldes, at meget forskning peger på, at effekten oftest ses efter bare få samtaler. Er en ønsket udvikling ikke påbegyndt i løbet af de første samtaler, vil vi sammen drøfte, om vi skal gå andre veje eller om der evt. er andre terapeuter eller tilgange, der bedre vil kunne støtte dig.


Alle rettigheder - Psykologisk Perspektiv