Uddannelse

Vi tilbyder undervisning, foredrag og workshops inden for en lang række psykologiske emner, som vi har både teoretisk og praktisk erfaring med.

Foredragene og undervisningen vil altid være tilpasset det givne behov, og vi bestræber os på, at vores formidling er alsidig og inddrager deltagerne mest muligt, da det er vores erfaring, at det skaber det bedste læringsrum.


Vi arrangerer løbende kurser for psykologer, som kan indgå i deres specialistuddannelse, ligesom vi underviser lærere, pædagoger og socialrådgivere.


Vi udbyder aktuelt en 2 ÅRIG SPECIALIST UDDANNELSE I MENTALISERINGSBASERET TERAPI (MBT) I ARBEJDET MED BØRN, UNGE & DERES FAMILIER

For at læse mere om uddannelse klik her.FOREDRAG OG UNDERVISNING I TILKNYTNING, MENTALISERING OG FØLELSER MM. ET EKSEMPEL PÅ ET FOREDRAG FØLGER HER:


Understøttelse af børn og unges følelsesmæssige udvikling


De fleste af os kan hurtigt blive enige om, at motion er godt for børn og unge. Det styrker kredsløbet, forebygger overvægt, giver gode vaner, giver børn et fælles tredje at være sammen med andre om osv.  Mindst lige så vigtigt som motion er imidlertid træning i at forstå eget og andres følelsesliv. Uden indsigt i eget og andres følelsesliv, kan vi komme ud i svære sociale situationer, vi kan blive misforstået og misforstå, vi kan blive usikre på os selv og vi kommer desværre også i større risiko for at få besøg af nogle problemer (herunder psykisk lidelse).  Med Følelsestræning som disciplin i hjem, skole og institutioner, kan vi styrke børnenes kendskab til eget og andres følelsesliv. Vi kan støtte børnene i at blive klogere på sig selv og give dem ”redskaber” til at forstå og håndtere misforståelser og konflikter.


Derigennem holder vi ”Følelsesmusklen” stærk – og sindet åbent og nysgerrigt for at forstå, hvad der kan være på spil hos hinanden – og i os selv.

Med udgangspunkt i bogen ”Kend dine følelser – og bliv venner med dem, dig selv og andre” tilbyder vi foredrag af 1.5-3 timers varighed om ”Følelsestræning”.


Målgruppen for foredraget kan f.eks. være forældre, lærere, pædagoger og behandlere. Vi målretter foredraget til målgruppen og konteksten.


Sted: arrangørernes ansvar eller i Københavnsområdet


Pris efter aftale afhængigt af omfang og antal af deltagere