Autorisation

Supervisionsgruppe for psykologer på vej til autorisation

v. Psykolog Maria Højer Nannestad

 

Min. 2, max 5 deltagere. 10 dage af 6 timer: 60 timer i alt (der kan konverteres til 40 timers ekstern supervision i forhold til opnåelse af autorisation). (Er der kun 2 gruppemedlemmer reduceres timeantallet til 4 timer pr dag).

 

Pris: 20.500,-

 

Datoer:

2019: 18.02, 11.03, 25.03, 29.04, 22.05, 10.06, 24.06, 19.08, 11.09, 30.09

 

Tider: 9.00-15.00

 

Sted: Bratskovvej 11, 1 – 2720 Vanløse (600 meter fra metroen)

 

Tilmelding: send en mail til maria@psykologiskperspektiv.dk

 

Målgruppe: Supervisionsgruppen henvender sig til psykologer på vej til autorisation.

 

Supervisor:

Maria Højer Nannestad, Cand.Psych.Aut., specialist i psykoterapi med børn og psykoterapi med voksne. Maria har mange års erfaring med at understøtte børn og unges følelsesmæssige udvikling i pædagogiske og familiære rammer. Hun har tidligere arbejdet i PPR, i et familiehus og de sidste 7 år har hun arbejdet terapeutisk med voldsramte børn, unge og kvinder på krisecentre. Pt. Arbejder hun halvtid i Lev uden vold, hvor hun leder grupper for voldsramte børn, kvinder og mænd, og halvtid i Psykologisk Perspektiv (www.psykologiskperspektiv.dk), hvor hun underviser, superviserer, har terapi med udsatte børn, unge og voksne. Dertil er hun medforfatter til bogen ”Kend dine følelser – og blive venner med dem, dig selv og andre”; en psykologibog til børn og deres voksne, udgivet af Dansk Psykologisk Forlag, 2016.

Maria har bred erfaring med at arbejde i komplekse og sammensatte problemstillinger. Hun er efteruddannet inden for narrative, eksistentielle samt tilknytnings- og mentaliseringsbaserede perspektiver og metoder.

 

Intentionerne bag denne supervisionsgruppe

Denne supervisionsgruppe kan være noget for dig, hvis du har interesse i den narrative metode og/eller mentaliseringsstøttende interventioner, såvel som omsætning af tilknytnings- og mentaliseringsbaserede begreber.

Håbet er at facilitere en tryg supervisionsgruppe, hvor gensidig respekt, fagligt engagement og med udvikling af din psykologfaglige identitet er omdrejningspunktet.

 

Det er ambitionen, at du i denne gruppe, ud over den konkrete sagssupervision, også skal have mulighed for at arbejde med din egen faglige identitet og de værdier og intentioner du bringer ind i dit psykologfaglige arbejde. Dertil vil der være fokus på din egenomsorg og væren i det kliniske psykologiske arbejdsfelt, som kan være en personligt krævende position, ved også at sætte fokus på forebyggelse af sekundær traumatisering og udbrændthed.

 

Supervisor meget gerne bidrage med konkrete teoretiske og metodiske perspektiver, som formidles så konkret og praksisnært, at du kan tage dem direkte med ud i din kliniske praksis. Det er mit håb, at vi sammen kan sætte lærings- og effektmål op, både for at sikre et reelt udbytte af supervisionen, men også som et direkte afsæt til at kunne tale om effektmål og udbytte af de psykologiske interventioner i din kliniske praksis.

 

Konkrete metoder

Supervisionens indhold vil altid tage udgangspunkt i supervisandernes ønsker og aktuelle behov.

Eksempler på faglige perspektiver og konkrete metoder/øvelser, som efter relevans og ønsker fra gruppen vil blive introduceret:

 

  • Indføring i forskellige børne- og familieorienterede metoder, f.eks. ”Livets træ”, ”Team of life”, ”Følelses-detektiven”, ”Samtale-spil”, ”Livets flod” m.v.
  • Forskellige metoder til vurdering af interventionens udbytte.
  • Traumeforståelse som udgangspunkt for terapeutiske og undersøgelsesmæssige interventioner
  • Et eksplicit fokus på hvilke værdier og evt. ømme punkter du bringer med ind i din praksis.
  • Fokus på intervenerende undersøgelser, forståelse af testresultater og samspilsinterventioner.
  • Mentaliseringsbalancer, mentaliseringssvigt og vurdering af mentaliseringsniveau og deres implikationer for psykoterapi
  • Brug af billedkort i familie- og gruppeterapi