Maria Højer Nannestad

Maria Højer Nannestad

Jeg er uddannet Cand.psych. ved Københavns Universitet, Autoriseret ved Socialministeriet, Specialist i Psykoterapi med børn og klinisk psykologi og i psykoterapi med voksne. Jeg har en 2årig Specialistuddannelse for psykologer i Narrativ og Systemisk psykoterapi fra DISPUK, ligesom jeg har videreuddannet mig inden for klinisk hypnose, eksistentiel psykoterapi samt tilknytnings- og mentaliseringsbaserede perspektiver.


Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening, herunder Børne- og Familiepsykologisk Selskab. Dertil har jeg sammen med Susanne skrevet bogen: ”Kend dine følelser – og bliv venner med dem, dig selv og andre” (en praksisorienteret psykologibog til børn i skolealderen og de voksne der er omkring børnene).


Jeg er 40 år og bor sammen med min mand og vores to børn på henholdsvis 11 og 16 år.


Erfaringer

Jeg har arbejdet med rådgivning, samtaleterapi, supervision og undervisning inden for følgende områder: Psykologisk Korttidsrådgivning (Nørrebro Psykologiske Korttidsrådgivning) og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (Halsnæs og Albertslund Kommune), Familiebehandling (Poppelgården, Hvidovre Kommune) samt krise- og traume arbejde med voldsramte familier der bor på Krisecenter (Center for udsatte voksne og familier, Københavns Kommune).


På denne baggrund har jeg erfaring med:


  • Sorgbearbejdning og traumebehandling (for børn, voksne og hele familier)


  • Børn i forskellige følelsesmæssige udfordringer (f.eks. når familieproblemer, angst, vrede, svigtende selvværd, overvældende bekymringer m.v. har fået en dominerende plads i barnets liv)


  • Psykologiske undersøgelser (intervenerende og ressourcerorienterede børnepsykologiske undersøgelser med henblik på afklaring af en evt. psykiatrisk problemstilling såvel som voksenpsykologiske undersøgelser primært med henblik på belastningsreaktioner, traumereaktioner, mentaliseringsfærdigheder og personlighed)


  • Voksne i forskellige følelsesmæssige udfordringer (f.eks. post traumatiskstress, opgivende og depressive tanker, overvældende skyld og skamfølelser m.v.)


  • Udviklingsunderstøttende samspil i familier (når konflikterne og vredesudbruddene synes at have overtaget familien)


  • Undervisning af dagplejere, pædagoger og lærere (f.eks. i emner som konflikthåndtering, følelsesunderstøttende perspektiver, perspektiver på relationelle udfordringer i pædagogiske kontekster m.v.)


  • Foredrag og workshops (der henvender sig til forældre og pædagogisk personale)